Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

comitiorum esse voluerunt. Atque ego exempla ominum XLVI nota proferam: L. Paulus consul iterum, cum ei bellum ut cum rege Perse gereret obtigisset, ut ea ipsa die domum ad vesperum rediit, filiolam suam Tertiam, quae 5 tum erat admodum parva, osculans animum advertit tristiculam. 'Quid est', inquit, 'mea Tertia?quid tristis es?' 'Mi pater', inquit, 'Persa periit.' Tum ille artius puellam conplexus: 'Accipio', inquit, 'mea filia, omen. Krat autem mortuus catellus eo nomine. 10 L. p laccum, flaminem Martialem, ego audivi, cum diceret 104 Caeciliam Metelli, cum vellet sororis suae filiani in matrimonium conlocare, exisse in quoddam sacellum ominis capiendi causa, quod fieri more veterum solebat. Cum virgo staret et Caecilia in sella sederet neque diu ulla 15 vox exstitisset, puellam defatigatam petisse a matertera,

ut sibi concederet, paulisper ut in eius sella requiesceret;

illam autem dixisse: 'V e r o, mea p u e 11 a, t i b i c o n c e d o meas se des'. Quod omen res consecuta est; ipsa enim brevi mortua est, virgo autem nupsit, cui Caecilia nupta 20 fuerat. Haec posse contemni vel etiam rideri praeclare intellego, sed id ipsum est deos non putare, quae ab iis significantur, contemnere.

Quid de auguribusloquar?Tuaepartessunt,tuum inquam, auspiciorum patrocinium debet esse. Tibi App.Claudius augur

dan werd het tegelijk als een Numa Pompilius, heeft voorde

gunstig voorteeken opgevat voor drie goden Juppiter, Mars en

den goeden afloop der volks- Quirinus oigen priesters aan-

vergadoring. Vergelijk Willems, gesteld, die flamines heetten, of

Lo Droit Public Romain pag. 116. voluit /lamines maiores. Er waren

Lucius Paulus(n\. L. Aemilius P.) nl. ook twaalf /la min es minores

sloeg in zijn tweede consultaat waarvan weinig bekend is. Do

koning Perseus van Macedonië maiores moesten patriciërs zijn,

bij Pydna, 168 v. C.; de naam de minores pleboiers.

van dien koning werd in Ro- id ipsum est deos non putare —

nieinschen mond soms Perses Graecisme: &eovg fil/ voplgeiv.

en Persa uitgesproken. 105. Appius Claudius Pulcher

104. flaminem Martialem, — heeft lib)\augurales geschreven,

De tweede Romeinsche koning, opgedragen aan Cicero, die hem

Sluiten