Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Interea sol albus recessit in infera noctis.

Exin candida se radiis dedit icta foras lux,

Et si mul ex alto longe pulcherruma praepes Laeva volavit avis. Simul aureus exoritur sol, 5 Cedunt de caelo ter quattuor corpora sancta Avium, praepetibus sese pulchrisque locis dant. Conspicit inde sibi data Romulus esse priora, Auspicio regni stabilita scamna solumque.

YT TV

Sed ut, unde huc digressa est, eodem redeat oratio: si jqq 10 nihil queam disputare, quam ob rem quidque fiat, et tantum modo fieri ea, quae commemoravi, doceam, parumne Epicuro Carneadive respondeam? Quid, si etiam ratio exstat artificiosae praesensionis facilis, divinae autem paulo obscurior? Quae enim extis, quae fulgoribus, quae por15 tentis, quae astris praesentiuntur, haec notata sunt observatione diuturna. Adfert autem vetustas omnibus in rebus longinqua observatione incredibilem scientiam ; quae

rog. 2 exin ... lux „vervolgens verscheen de schitterende dag door de stralen getroffen" is de letterlijke vertaling; construeer dus: exin se dedit foras lux candida radiis icta.

reg. 5 quattuor — telt hier 2 lettorgropen. 't Gewone ter quaterna is niet gebruikt. duodecim is in een hexameter onmogelijk.

reg. 6 avium is ook 2 lettergrepig. Spr. avjum.

reg. 6 praepetibus — „gclukvoorspellend".

rog. 8 stabilita heeft de laatsto a lang. Bij Ennius kunnen tweo consonanten positie maken ook al staan ze beide in het volgende woord. Het woord is neutr. plur. evenals scamna.

109. ratio exstat artificiosae praesensionis facilis, divinae autem paulo obscurior. Tot dusver werden divinatio artificiosa en divinatio naturalis tegenover elkaar gesteld. Do nieuwe benaming artificiosa praesensio doet al dadelijk vermoeden, dat de medewerking der goden hier onnoodig is. Dit zegt Cic. dadelijk ook quae potest esse etiam sine motu atque impulsu deorum. Het is uit de inleiding duidelijk, hoe de Stoa na Clitomaehus' aanval zich wel moest verklaren over de ratio; daarvoor moest de Stoïsche leer worden verwrongen om 't geloof (of wil men: bijgeloof) to behouden. De verandering is van Posidonius en niet op rekening van Cic. te stellen.

Sluiten