Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

quae Astyage regnante facta est, praedixisse fertur.

Multa medici, multa gubernatores, agricolae etiam L multa praesentiunt, sed nullam earum divinationem voco, ne illam quidem, qua ab Anaximandro physico, moniti 5 Lacedaemonii sunt, ut urbem et tecta linquerent armatique in agro excubarent, quod terrae motus instaret, turn cum et urbs tota corruit et e monte Taygeto extrema montis quasi puppis avolsa est. Ne Pherecydes quidem,

ille Pythagorae magister, potius divinus habebitur quam 10 physicus, quod, cum vidisset haustam aquain de iugi puteo, terrae motus dixit instare. Nee vero umquam 113 animus hominis naturaliter divinat, nisi cum ita solutus est et vacuus, ut ei plane nihil sit cum corpore; quod aut vatibus contingit aut dormientibus. Itaque ea duo 15 genera a Dicaearcho probantur et, ut dixi, a Cratippo nostro; si propterea, quod ea proficiscuntur a natura,

sint summa sane, modo ne sola; sin autem nihil esse in observatione putant, multa tollunt, quibus vitae ratio continetur. Sed quoniam dant aliquid, idque non parvum 20 [, vaticinationes cum somniis], nihil est, quod cum his magnopere pugnemus, praesertim cum sint, qui omnino nullam divinationem probent. Ergo et ii, quorum animi 114 spretis corporibus evolant atque excurrunt foras, ardore aliquo inflammati atque incitati cernunt illa profecto,

medici... gubernatores, agrico- als bron heeft: nee medici, nee

lae. — Met deze 3 vakken werd imperatores, nee oralores.

de divinatio door de Stoici, of Anaximander uit Milete is een

althans Posidonius, gaarne ver- Ion. uatuurphilosoof uit Milete,

geleken; de n. d. II, 12; III, 15 6de eeuw v. C.

do div. I, 24; II, 12, 16, 123. Pherecydes van 't eiland Syros,

Vermoedelijk heeft, nadat Clito- midden 6'1" eeuw.

machus op 't verschil tusschen 113. aut vatibus ... aut dormien-

deze drie en de divinatio had libus zie § 117 en 129.

gewezen, Posidonius trachten quibus vitae ratio continetur

aan te toonen, dat ze er mee „wat een beginsel is voor heel

overeenstemden. Vgl. ook de ons leven" (Thoresen).

oft'. I, 60, waar Cic. Panaetius

Sluiten