Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

factum toti huic quaestioni. Atque bis libris adnumerandi simt sex de re publica, quos tuin scripsimus, cum gubernacula rei publicae tenebamus. Magnus locus philosopliiaeque proprius a Platone, Aristotele, Theophrasto 5 totaque Peripateticorum familia tractatus uberrime. Nam quid ego de Consolatione dicam? quae mihi quidem ipsi sane aliquantum medetur, ceteris iteni multum illani profuturam puto. Interigctus est etiam nuper liber is, quem ad nostrum Atticum de senectute misimus; in 10 primisque, quoniam philosophia vir bonus efïicitur et fortis, Cato noster in horum librorum numero ponendus est. Cumque Aristoteles itemque Theophrastus, excellentes 4 viri cum subtilitate, tum copia, cum philosophia dicendi etiam praecepta coniunxerint, nostri quoque oratorii libri 15 in eundern librorum numerum referendi videntur. Ita tres crunt de oratore, quartus Brutus, quintus orator.

Adhuc haec erant; ad reliqua alacri tendebamus animo II sic parati, ut, nisi quae causa gravior obstitisset, nullum

(libri) sex de republica, ge- vóór do div. geschreven, ook schreven + 53 telde oorspr. 6 Cato Maior getiteld, moet onderhoeken, waarvan vroeger alleen scheiden worden van Cato noster, een deel, nl. het Somnium Seri- een lofrede op Cato van Utiea. pionis bekend was, tot Angelo De even te voren genoemdo Maiin 1822ineenVaticaanschen Attieus is dezelfde, die uit de palimpsest ongeveer een kwart levensbeschrijving van Nepos deel van het oorspronkelijke ons goed bekend is, doordat hij weervond en later publiceerde, een even intieme vriend van C'ic. schildert daarin den ideaal- Nepos was als van Cicero, van-

staat, terwijl ook eigenaardig- daar deze opdracht ad Atticum.

heden aan den Romeinschen staat zijn ontleend.

Theophrastus uit Eresus op Lesbos, geb. 302, een peripateticus, doch ook leerling van Plato.

de Consolatione schreef Cicero in 45, als troost over den dood van zijn dochter Tullia (76—45).

de senectute, na de nat. deor. en

4. dicendi praecepta = rhetorica.

(libri) tres de oratore in den vorm van een gesprek.

Brutus sive de Claris Oratoribus liber is in 46 geschr. en behelst een geschiedenis der Romeinsche redenaars.

orator schildert den idealen redenaar.

Sluiten