Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ƒ

^ in menti/m venit Callistheni dicere deos gallis signum dedisse cantandi, cum id vel natura vel casus efficere potuisset ?

XXVII

gg Sanguine pluisse senatui nuntiatum est, Atratuni etiam fluvium fluxisse sanguine, deorum sudasse simulacra. Num 5 censes his nuntiis Thalen aut Anaxagoran aut quemquam physicum crediturum fuisse? nee enim sanguis nee sudor nisi e corpore. Sed et decoloratio quaedain ex aliqua contagione terrena maxime potest sanguini similis esse, et uinor adlapsus extrinsecus, ut in tect^riis videmus 10 austro, sudorem videtur imitari. Atque liaec in bello plura et maiora videntur timentibus, eadem non tam animadvertuntur in pace; accedit illud etiam, quod in metu et periculo cum creduntur facilius, tum finguntur 59 inpunius. Nos autem ita leves atque inconsiderati sumus, 15 ut, si mures corroserint aliquid, quorum est opus hóe unuru, monstrum putemus? Ante vero Marsicum bellum quod clipeos Lanuvii, ut a te dictum est, mures rosissent maximum id portentum haruspices esse dixerunt; quasi vero quicquam intersit, mures diem noctem aliquid 20 rodentes scuta an eribra corroserint! Nam si ista sequimur,

58. Anaxagoran — Anaxagoras 496—428 uit Clazomenae,woonde in Athene, waar hij vriendschap sloot met Pericles, Euripides en Thuoydides. Hij werd verbannen, omdat hij de goden verloochende en is te Lampsacus gestorven. A. nam oneindig veel onveranderlijke grondstoffen aan, waarvan nu eens deze dan die op den voorgrond treedt: Vandaar de verandering in de waal-nemingen. Bovendien nam hij een denkstof met bijzondere eigenschappen aan: do vovg, die denkt en zich boweegt naar een doel, enkelvoudig is, al¬

machtig en alwetend. Enkelvoudig in dien zin dat hij qualitatief gelijk is, dus homogeen. Do vovg is deelbaar, en feitelijk ook verdeeld en in verschillende dingen in ongelijke mate aanwozig. Hij is een element in de natuur. Als Anaxagoras geen gewone verklaring kan geven, dient de vovg als verklaring: bij alle doelmatigo bewegingen en inrichtingen en bij 't geven van den eersten stoot aan do beweging. De waarneming vertrouwde hij niet, maar alleen het zuivere denkon.

Sluiten