Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

subito concidisset, in scnatum introduxisset, non iustuni 75 rogatorem fuisse dixerunt. Primum vide, ne in eum dixerint, qui rogator centuriae fuisset; is enim erat mortuus; id autem sine divinatione coniectura poterant dicere. Deinde fortasse casu, qui nullo modo est ex hoe genere tollendus. Quid 5 enim scire Etrusci haruspices aut de tabernaculo recte capto aut de ponierii iure potuerunt? Equidem adsentior C. Marcello potius quam App. Claudio, qui ambo mei collegae fuerunt, existimoque ius augurum, etsi divinationis opinione principio constitutum sit, tarnen postea rei public-ae 10 XXXVI causa conservatum ac retentum.

70 Sed de hoe loco plura in aliis, nunc hactenus. Externa enim auguria, quae sunt non tam artificiosa quam superstitiosa, videamus. Omnibus fere avibus utuntur, nos admodum paucis; aha illis simstra sunt, aha nostris. 15 Solebat ex me Deiotarus percontari nostri augurii disciplinam, ego ex illo sui. Di immortales! quantum differebat! ut quaedam essent etiam contraria. Atque ille iis semper utebatur, nos, nisi dum a populo auspicia accej)ta habemus, quam multum iis utimur? Bellicam rem administrari maiores 20 nostri nisi auspicato noluerunt; quam inulti anni sunt, cum bella a proconsulibus et a propraetoribus administrantur, 77 qui auspicia non habent! Itaque nee amnis transeunt

rogatorem — Cic. laat met collegio veslro (d. w. z. van Cicero,

opzet comitiorum weg, om in Atticus spreekt) inter Marcellum

het midden te laten, of de pre- et Appium, optimos augures mayna

sident is bedoeld dan wel de dissensio ...cum alteri (sc. Mar-

verzamelaar der stemmen, ro- cello) placeat auspicia ista ad

gator centuriae praerogativae. utilitatem esse rei publicae corn-

75. quid enim. — Vgl. de nat. posita, alteri disciplina vestra

deor. II, 11; de div. I, 33. quasi divinari.

C. Marcello ... App. Claudio. — 76. sinistra „onheilspellend".

De eerste wordt in deVerrinae nos — nl. Romuni.

geroemd om zijn gedrag als 77. nee amnis transeunt men

propraetor van Sicilië in 79; behoorde als priester of magi-

hij werd in 50 consul. De laatste straat dan auspicia perenmia waar

wordt met Marcellus door Cic. te nemen. Vgl. de nat. deor.

genoemd de legg. II, 82 est in II, 9: sed neglegentia nobilitatis

Sluiten