Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teel.jes waren spiegels gevat m vergulj^ ™hf£ taWs, stoelen en'

ISilsssipili

'meTS? fange zuilenrijen, ongezellig in hun eentonige

perSP!',"u hier al net zoo zeorig als bulten," begoo de

eerste'der twee weêr.

" &SJF& ■feTn'lafh.er had," vervolgde de vorige" het oor van zijn glas me. de volle hand omvat-

.S" Softere "ee^ een wolk rook in de

rU-'!HSóërknr&en wij den dag om," vroeg de eerste verder. Die is bijna om," zeide de andere.

Dot dHaVdfgeheele ruimte vullend, gromde een

Sr» E^».»-

Sluiten