Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reeks van kleine krulletjes, 's morgens zoo éen voor een fremaakt met al de ijdele zorgvuldigheid die Spaansche vrouwen geven aan haar knutselden haartoo, Dan was haar waneengezicht licht, een beet)e gehit door de haastigheid, en daarin doesde een klein rond neusje loddeng wee tusschen een paar prikkelende oogjes die er steenkoolzwart uh boorden en boven een breed bloeiende» mond, een paar slurpende lippen, omgeschulpt in hun geplooi, krullend tot twee donkere groefjes naar d hoeken, vaag onder het donsje van een teer knapen-

knDochein haar kissebissige haast drentelde ze gauw weer rond en snauwde ze tegen haar dochter Consuela d e haar opgejaagd en verward in de voeten liep, van alle kanten te gelijk kwebde haar mond en zwermden en zwatelden haar hooge woorden; ze schold de ™de^ens " meid die werkeloos stond te schemeren in het donker van de gangdeur, voor animala'), maar de meid bleef staan, de handen onder het blauwe keukenschort, even j geniepig lachend om haar dunne, ingevallen lippen. g En al maar pruttelend had de senora toen de zware pootige mesa -) dichtgeklapt, haar met eentdnaarachterover aangepakt en in haar armgespan genomen, het hou ten gevaarte tegen haar geweldigen buik opgebeurd, en zoo met den bobbel op het tafelblad en de handen er stevig omgekromd, zeulde zij voetje vo°r v°etje Y00^"^' stenend boven haar buik, schommelend met de tafel waarvan de vracht een donkeren spierslinger trok onder in haar arm De tafel plompte neêr met een harden bonk, én de se™ ra doodaf, viel als een zwaar pak neergesmeten op den stoel die 't dichtst bij was.

Consuela stond met de lamp in de hand niet wetend wat te doen. 't Licht door de wit-steenen lampekap om-

') Beest. 2) Tafel.

Sluiten