Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

p»n innaensstem met den baard nog in zijn keel praatfachtè wat tefug; ?oen kwam de witgejakte padrona voor het deurgat staan; ze had de armen opgestoken als een wanhopende en almaar lachend, neP %S''d ed'ge„ estos perfidos muchachos, o. 0..0. ..o! ) ~e teed ee paar stappen vooruit om beter verstaan te worden. ,Si.. . si ... mujeres tambien, puedo asegurar a Ustedes! ... ) Si si!" herhaalde ze met de hand als een roeper aan den mond. „Volved pronto Senor Juan y Frasquetito ) toen met een: „Torna!-, smeet ze haar laatste woorden hun achterna: „Carmela va bailar! ... )

' Laat in den avo'nd' kwam Frasquetito binnenstappen in het" gebabbe? dat ui, de open van den schemerenden

comedor feestelijk hem te gemoet kwam. De lamp was voor mogelijke ongelukken blijven staan in de hoogte op het buffet Er waren nog niet veel menschen en er moesten er zooveei komen: el eaballero de abaio •) nog en zt,ni vrouw en de dokter, maar die zou wel laat komen, en £a" Carmen noe die dansen zou, zeker, 0 ademas muchos ')• Zoo snoefde de padrona Ze was nu deftig in het zwart. Pretttg en zelfvo daan blonk haar vet gezichtje in haar neergezegen zwart zijdene voornaamheid. Ze had al haar gouden ringen aan haar

vingers en boven op den knoedel van het hoog opgekamde

haaf met een rijkdom van krulletjes als een vlechtwerk,e

op haar voorhoofd geplakt, was de s^dehk"opzVe°2art aec^aenr: tilla pronkend als een gouden knikkerbal. Ze zat acnter over met de hand steun zoekend aan de zitting van den stoel' om meteen zoo haar ongemakkelijk lichaam een

beetje te helpen verzetten. Zoo keuvelde ze met een ouden,

^)0,waTeen slechte jongens'. „

») ja, ia, vrouwen ook... ik kan het u verzekeren.

3) Kom gauw terug.

4) „Pak aan." — n s) „Carmen gaat dansen.

«) Mijnheer van beneden. ^

') „O, een heele boel nog."

Sluiten