Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't kon niet vlotten. Zijn buurman, afgezonderd in zijn hoek, bleef of hij iemand wachtte, stiller en stiller geworden in dat rondgézwerm van vreemde spraakgeluiden, van veel woorden nieT toT hen, gezegd, aanspoelendMn w «««. veel woorden die hij niet verstond. Hij hoorde net lis Deien om zich, rustloos als het gezwatel van bladeren in een boom, een gegons als een ruimtew.nd van geheime vol een loom lippengebabbel als van water dat eeuwig toom ver rouwe iflT gezeur en geleuter gaande van mond o? oor maar opschietend als vinnige visschen uit t vHkke water van 't gefluister, kwamen tot zijn bevatting de hooger gezegSe woorden i'n het gehinnik van het gelach en het geklank der taal, wanneer een bedoeling natrilde in het levende geluid; hij hoorde het uits.ssen en uitzeeeen hij zag de woorden aankomen van achter de eesknen tanden, het optillen van het lippenvleesch en buitjes van spathagelend geluid den mond UI^Jn' schberePt als een gezegde hoon uitgestooten, dan als met een oeei afgeknapt, nijdig. En stemmengegrom kwam overal vandaan, klanken opdoemend als "'t^diepte van e■ ^ een kelderachtig geknor gorgelend door de keel, wannee uit den wiid onengeganen mond een woord kwam met ae Arabische jota'), die als een stuk Noordsehe erns, gromt door het gesuizel van de zuiderspraak

Stil zat de vreemdeling, verloren in dat wonder van een Usoroken spraak en meêdrijven liet hij zich op dat groote mysterienmeer, dat hij om zich hoorde; ebben en snoeien al breeder en zwoeler, een geluiddrang die de wanden zou uitzetten, te groot geworden voor den comedor Een waas van vocht begon te nevelen in zijn üicnte nnd'leden als een vlies cirkelde het zich voor den oogbal, hH voelde de saamdrukking der pupil en de rimpeling boven de brauw, als wanneer hij zich tot kqken moes inspannen, tot turen zijn oogen vernauwde. Toen was

"Toe Spaansche j wordt uitgesproken als een zware g, als onze ch.

Sluiten