Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— „La senorita." l)

— „Don Juan." 3)

— „Excusame Usted. 3)

3 „Toca, toca, Frasquetit°.^) . der stemmen

Allen riepen tegelijk. In HS *L: ais een kind op zijn stemde Frasquito zijn gult^a die ^ ^ schouder uit.

ïSSsssiössï

ï uUa, ™ jjKg-J,»

den jukbeenigen ^^Srend |^g ^ yan het

strooid door aandacht, snaren tokkelde, zoo liep

geluid dat zijn hand u anderen wand.

Frasquito over naar den stoe den van menschen-

En de comedor was geheel stU geworaen ^

gepraat; de klok tJkfa ^emakkelijk maakte, zoo hij dat den jongen, die net zie g crhuurde met ziin hoofd

dk« mïurgeom°neeWn goed

keu verhouding "mit'Don^uan, leunde "aarden kant van den speler om beter met hem samen te ga .

in het schopje

') De juffrouw. ») Mijnheer Jan. 3) Verontschuldig me. <) Speel, speel, Fransje. 6) Kom hier, mijnheer. «) Een oogenblik.

Sluiten