Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

water, draaide lollig de punten van zijn snor met het vocht op en ging naar den hoek waar de senora troonde.

Daar werd het druk. Don Juan maakte er complimentjes aan de senorita over haar mooie stem. De wijnkooper praatte bedaard en fatsoenlijk met de madrilena, terwijl haar man nietig en wezenloos op zijn stoel zat. Met halven toon tokkelde Frasquetito voor zichzelven. ^

— „II joue trés bien le flamengo ') ce garqon, zei Arturo tot den schilder.

— „Si, si, ?a sonne bien."

— „Et qa vous plaït?"

— „Beaucoup." .. . .

,Savez-vous, hernam Arturo in zijn nationaliteits-

ijdelheid geprikkeld, hij draaide op zijn stoel bij, „savez-

vouz, c'est absolument espagnole e . (Hij hield ervan,

wanneer hij Fransch sprak, de woorden wat te liefkoo-

zen.) „Ce sont des airs trés anuques d origine arabe ...

ca nous est venu des Maures."

Aha!" . . .

— 'Oui, ging hij voort, met een fijn mondje, een weinig

doceerend, een beetje van uit de hoogte pochend: „Oui, de chanter et de jouer le flamengo, eest bien dithcile.... Ca ne s'apprend pas a 1'école, comprenez-vous, cette mu-

sique est toute de tradition vocale C est comme 1 art

de taureau, on naït avec cela il faut avoir .. .. Como

se llama," hakkelde hij, het fransche woord in zijn hootd zoekend, „como se llama?.... il faut avoir.... la gracia" 2) comprenez-vous?" M

— „Oui monsieur, je comprends, le don.

— Preciso .... le don .... oh, comme j'aime le francais .. Moi, (hij zei dat, als had hij den mond vol aan

n Flamengo = Vlaamsch — distingué. Men beweert dat Karei V wanneer in zijn hofomgeving, hem iets trof door zijn mooiheid, gewoon was zijn tevredenheid te betuigen: „het is of t Vlaamsch is. Nu is 't woord populair.

') De genade.

Sluiten