Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

») Bevalt het u.

2) Ja, heel veel.

Hii is ter uwer beschikking.

«! Winkels waar de staat tabak laat verkoopen.

5) Schande.

•) Een sigaret.

') De juffrouw eveneens?

hij zag dat er een hart op geborduurd was van roode », vroeg1 de6 dentiste dadelijk.

_ ^Esta'a la disposicion de Usted/'h d don Maar de vreemdeling wist wel beten G.s«J^u|g be. Rafaël hem zijn meerschuim'en P JP glimmende

wonderd had, tot 8ebruikwf"g^°dfab'aksvuil Dat was doorgerookte tabakspijp, z\ bedoeid, eene nationale

maar een gewoonte en nu: bedankte dus beleefd,

hoffelijkheid was het> ^ers ni'e^eêr! naar 't buffet. Daar De drukke man drenteld kiiken naar het

stond Frasquetito, den kop s ^ rolde de ^orte

handige gedoe van zijn eig -f w papiertje; dat papier blaadjes der tabak over in een^nieuw papiertje, ^

van den Estanco4) s'°nk jes in dè uiteinden van het Daarna gaf hij bedaard kne pj d behoorde, want

vonden dlfhfgeH)^'h'ad, da, monodie op de tabak ^^K^Ca^een^^c^^ nX'S den ach.er.ak van „in

toen de sigaret vochtig tusschen

Sluiten