Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als men haar maar lang kon zien dansen. Was het dan zoo vreemd dat ze thuis geen lust had tot dansen.... Ca coüte des forces, oui, monsieur du sang et des nerfs.... En ze kende alle dansen, er was geen karakter dat ze niet danste, maar vooral haar pettenera, o, monsieur sa nèttenera' ... je voudrais voir encore sa pettenera! ... P Hij sprak vlug uit, de kleurige gezegden van z.,n e.gen taal mengende in het Fransche gebabbel.

Rondom zijn gefluister bleef 't ongezellig en 't werd al stiller de gasten ondergingen de kwade luim der senora. Maar caramba, ze had dan ook aan ied^enf,ve"f1' Carmen zou dansen, en die had het beloofd ook>--;waarom was ze dan gekomen als t niet was om te dansen' .. En zoo zat zij, de padrona, nu in, haa/"..^k met' een onverzettelijk wrokkend gezicht, donker kijkend

eI1Ook VCarmen^ nu^haar' sigaret verrook, was, seheen

bliikbaar niet op haar gemak; ze kroop weg, mager tusschen de twee welgedane vrouwen, met haar spits gezicht waaruit de lange amandelvormige oogen stil blikien, we,felend van licht, 't Was een zenuwachtig, stijfhoofdig kopje,

waarin de lippen geknepen waren tot een tartend lachje. De

MadrHefia verveelde zich! de beide heeren rookten hun puros Maar de dentiste die overal zijn geluk met PJ"ate"Jij\ beoroefd troonde eindelijk Frasquetito mee naar het buffet, waar hij 'hem dadelijk een nieuwe sigaret presenteerde. ^

Mais elle ne résistera pas longtemps a ma femme, vervólgde Arturo fluisterend, „et savez-vous pourquoi? ... Non"5" Hij boog zich naar zijn buurmans oor om^nog

stiller te fluisteren paree qu'elle a des dettes, com-

nrenez-vous, elle doit a ma femme trois mois de loyer. Hij had nog niet uitgezegd, of de stem der actrice gi g

door den comedor: „ n „Musica, musica a bailar, toca, caballero. )

i) Muziek, muziek om te dansen, speel kavalier.

Sluiten