Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haald en was, schaterlachend en niet in staat tot dansen,

d°En 'toen waUater weêr, de nu volmaakt in haar hume^ zijnde padrona een glas gelen Jerez had laten rondgaan en de gasten taartjes snoepten onder het uitblazen doo > danste nog voor zijn eigen pleizier en onder veel toejuichingen, „o este perfido hombre de oude w^nkooper, met zijn kaal hoofd 't lichtst in den schemer. Hij sprong met zijn slappe knieën rond en schermde met zijn ar in den elleboog gebogen, omdat hij een taartje almaar in zijn hand had en daar van eten bleef; ze voor zich u t bewegend zoo als een eend die met:afgeknotte vleug;e klept. En zijn gouden ketting bengelde op zijn lakensch vest terwijl hij rondsprong en schreeuwde met zijn v jsleten oude mannenstem : — „Venga, venga el escandalo.

Sluiten