Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï-bgss 'r

!e' gaan aï van overal in drommen trappend den naeh. * Gtaen" wagensZed"rtagene,,„aas, wagens weer me, hun

vrachten van zwarte paddestoeleii^boven-op, Wgn,ejen(je

isssssas

r\» wifff> Rar met de gulden krulletters B. A. R. m den rollen kop van het als een kapel vooruitdringende geveltje ^"^m^deningang kom, Mse.ijk boven

s,°reep, spiegelbeeld ;€de ziedende lich,-ballen, boven elke

3^^7==^iS3

barak me, driemaal overboogde spiegels, van den_midiJe ingang naar den reeh,sehen, w<,ar een vronw-bedgee

ïa„ den Heb, wordende,n regen,.Su«™ÖJ^en

verwelkomend nhges.oken bijzijden den kapel, die dragen no, de gekroonde kooien van het ouderwetsche gas of "t ^eêse bekers waren. En een paar mannen, gekomen uit hef donker van de winkelpuien der tegenover-gerichte

Sluiten