Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maakt! Wie zal zeggen welke verrassingen ons nog wachten, en wat nog mogelijk zal blijken uit het gebied van het «onmogelijke»! De vreemde kunsten, door Indische fakirs verricht, zijn ten eenenmale onverklaarbaar voor de wetenschap der moderne wereld; daarom negeert of ignoreert men die kunsten. Maar de uitoefenaars er van beschikken hoogstwaarschijnlijk over natuurkrachten, die zij kennen, doch die de westersche natuurwetenschap nog niet ontdekt heeft. Eu wie zal zeggen, of er niet een tijd komen zal, dat dingen, die nu als ongeloofelijk en onmogelijk worden geloochend, algemeen als feiten erkend worden, waarover niemand zich meer verwondert!

Het wonderbegrip is dus relatief, betreklijk. Wat langen tijd, ja eeuwen lang, beschouwd is geworden als eene openbaring van geheimzinnige, bovennatuurlijke macht kan later blijken te geschieden volgeus nog niet eer gekende natuurwetten en krachten; m. a. w. wat lang //wonder» was, kan ophouden dat te zijn en uit het bovennatuurlijke tot het natuurlijke gebied afdalen. Het begrip //wonder» drukt dus alleen uit, dat het feit met dien naam aangeduid, door ons niet begrepen wordt, en, als wij het verhaal er van lezen dit op ons den indruk maakt van verdichting. Door iets een wonder te noemen verklaren wij eigenlijk, dat het geheel afwijkt van wat wij gewoon zijn te zien geschieden, van wat wij mogelijk en waarschijnlijk achten. Wanneer zoo iets vaker gebeurt, en wij worden er gewoon aan, dan houdt het voor ons op een wonder te zijn; niet omdat wij het begrijpen, maar oindat het onze verwondering niet meer gaande maakt.

Men zegt, dat wat uit de wetten der natuur niet kan verklaard worden, een wonder is, en voor onmogelijk gehouden moet worden. Maar zijn er niet duizende dingen, die men evenmin kan verklaren, en die nochtans door niemand onder de wonderen gerangschikt worden ? Wie kan verklaren op welke wijze de waterdamp tot die schitterende kunstwerken wordt, die wij sneeuwvlokken noemen? Wie begrijpt het instinkt der trekvogels? Wie doorgrondt de werking der plantensappen om bloemen te vormen? Is niet ons eigen leven, ons eigen organisme vol van wonderen en raadselen ?

Het gaat dus niet aan a priori te zeggen: »l)it of dat is onmogelijk.» Ook al schijnen de feiten te spotten met alle natuurwetten, zij kunnen de wegwijzers zijn naar de ontdekking van nieuwe wetten en krachten. En de stelling: //Wonderen zijn onmo-

Sluiten