Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

♦. raadnlefeti: en zoo is ook het raadplegen van geesten door mediums in onzen tijd alleen een bewijs, dat men aan God me meer genoeg heeft, of zich van Hem verlaten weet.» Men vergeet echter dat het Saul te doen was om de toekomst te weten, om waarzeggerij; hetgeen bij het onderzoek der mediamieke verschijnselen van onzen tijd het doel niet mag zijn; en ook, dat Saul alleen in dien zin «van God verlaten* was, dat sedert zijn ongenoegen met Samuel, den ijveraar voor de vereering van Jahve, geen der dienaren van Jahve, hetzij priesters, hetzij zieners, meer hein ten^dienste wilden zijn door het geven van «orakels-. Dat het mogelijk is, da iemand, omda. hij van God vervreemd is zich aangetrokken gevoelt tot «geesten», behoeft niet ontkend te worden; doch het is een besliste leugen, dat dit het hoofdmotief tot het onderzoek zijn zou Het «dooden vragen-, waartegen in de bekende plaats Deut. 18 : 11, wordt gewaarschuwd als een .heidensche gruwel-, en waarvan ook gesproken wordt in Jez 8 : 19, ziet op ïetzc namelijk op het raadplegen van waarzeggers, die de toekomst voorsnelden door middel van geesten van .dooden-, d. i. gestorvenen, Het «piepen en binnensmonds mompelen- daarbij, waarvan in Jez 8 : 19 sprake is, wijst waarschijnlijk op het onduidelijk fluisteren en mompelen der geesten, die zich door de in trance verkeerende mediums, de waarzeggers, manifesteerden. De afkeuring in die bijbelplaatsen van dit «dooden vragen- kan evenmin als argument tegen het onderzoek der mediamieke verschijnselen worden aangevoerd, daar het verkeerde en afkeurenswaardige juist ligt in het vragen, d. i. over de toekomst raadplegen, en niet m het feit. dat dit geschiedt door middel van -dooden-, d. z. geesten van gestorvenen. Het lag voor de Israëlieten ook vooral hierin, dat het keidensche waarzeggers waren, terwijl men de Israëlitische profeten kon raadplegen, die niet door geesten van dooden, maar, - zooals men althans geloofde, - door Jahve zelf werden geïnspireerd.

Sluiten