Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bekleed met witte kleederen, en tot in eeuwigheid zingen zal met de engelen ter eere van God en den Heiland. En van de hel weet men niets anders, dan dat het is eene plaats van buitenste duisternis, waar weening is en knersing der tanden, en waar de worm niet sterft en het vuur niet uitgebluscht wordt. Het vagevuur, waarin de Katholiek gelooft, wordt in den bijbel niet genoemd; doeli de Katholiek denkt zich dat als een vuur, waarin de ziel van de haar aanklevende zonde gereinigd wordt. Meestal zijn de begrippen zeer vaag, of zeer plat, die men zich vorint van den toestand der zielen na den dood.

En dan komt daar nog bij, dat de bijbel ook spreekt van een opstaan uit de graven ten jongste dage, en ook de katholieke kerk dit leert. Dientengevolge is het begrip opgekomen van een doodslaap, een slapen in het graf, totdat de ontwaking volgt op den morgen der opstanding. Hoe nu echter dezelfde persoon te gelijkertijd rusten, slapen kan in het graf, en in den hemel juichen voor Gods troon, of in de hel (of het vagevuur) gepijnigd worden, is moeilijk te begrijpen; en de meeste menschen geven zich daarvan dan ook geen rekenschap.

Welk een helder licht verspreidt nu het Spiritualisme over deze dingen! Het leert ons wat sterven is; en maakt duidelijk, wat er waar is in die leer der opstanding, namelijk, dat de mensch inet een geestelijk lichaam opstaat niet ten jongsten dage uit het graf, maar in de stervensure uit zijn stofiijk lichaam. Het leert ons begrijpen, dat het lichaam voor goed en voor altijd aan ontbinding kan prijsgegeven worden. Het leert ons verstaan de waarheid der woorden:

Het stof moog vrij tot stof vergaan,

De ziel is heerlijk opgestaan.

Het lichaam zinke iu 't stille graf,

De ziele wierp de kluisters af.

Rn verder leert het Spiritualisme ons de waarheid kennen aangaande hel, hemel en vagevuur. Het leert ons, dat er tal van geestenoorden of sfeeren zijn; en dat de toestand iu die sfeeren zeer verschilt naar de mate der reinheid of onreinheid der bewoners. Het leert ons, dat er sfeeren van duisternis en wroeging zijn, waar

Sluiten