Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Contient: Documents polit. et diplom, inéd. sur la révolution de 1787 et 1795 dans les Pays-Bas. Memoires et correspond. du Bar. de Kinckel. Uiterste wil van Philips van Montmorency, grave v. Horn. Hecmundensia! De Baljuwen, etc. etc.

18. Avonden, Historische, uitgegeven door het Historisch Genootschap te Groningen. Ie en 2e bundel. Gron. 1896—1907. 2 vol. gr. in-8vo. br. ƒ8,—

Contributions de plusieurs savants sur 1'histoire des Pays-Bas. On v trouve e. a.: O. H. Th. Bussemaker, Een plan van Philips IV om Frederik Hendrik tot het verraden der Republiek om te koopen (I, 135); J. A. Feith, Eene mislukte poging tot invoering der inquisitie te Groningen (I, 156); Idem, De dood der graven van Aremberg en Adolf van Nassau (II, 311 •' L. Knappert, Slatius en zijn libel „De gepredestineerde dief" (II, 144); etc.

19. Bergh, L. Ph. C« van den, Gedenkstukken tot opheldering der Nederl. geschiedenis, opgezameld uit de archieven te Riissel 1842—47. 3 vol. 8vo. br. (ƒ9,80) A50

I. Oorkonden, brieven, enz. 1100—1598. — II, III. Correspondance'de Marguerite d'Autriche sur les affaires des Pays-Bas. 1506—1528.

20. Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde verz. en uitgeg. door Is. A. Nijhoff, P. Nijhoff, R. Fruin, P. J. Blok en P. J. Muller. Série I—III, IV, 1 —5. Arnhem et 's-Grav., 1836—1906. 35 vol. avec table pour les séries I—III. br. (ƒ176,—) ƒ80

La meilleure revue pour 1'histoire des Pays-Bas, contenant des documents inédits et des contributions par les historiens les plus compétents. En partie épuisé.

Des volumes séparés peuvent éfcre fonrnis a des prix réduits.

21. Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom van Haarlem. Verzameld en uitg. op last van den bisschop van Haarlem. Haarlem 1873—1904. Tome I—XXIX. Avec table des T. I—XX. Avec pl. 8vo. ƒ60,—'

Collection de documents inedits relatifs a, 1'histoire de 1'église catholiqne dans les Pays-Bas.

22. Blok, P. J., Verspreide studiën op het gebied der geschiedenis. Gron. 1903. gr. in-8vo. toile. ƒ5 50

Cont.: Geschiedenis. — De Friezen te Kome. — Friesche toestanden in de Middeleeuwen. — Baad en gilden te Groningen omstreeks 1525 — De godsdienst van Willem van Oranje. — De slag op de Mookerheide — Jan van Nassau. — Cosimo III van Toscana in de Republiek. — Huvg'en's ambtelijk leven. — De Jezuiten. — Rob. Fruin. — De laatste halve eeuw uit een historisch oogpunt.

<-3. Brink, R,. C« Bakhuizen Vj d., Studiën en schetsen over vaderlandsche geschiedenis en letteren. 's-Hage, 1863—77. 4 vol. 8vo d. veau. Jge

Recneil des études historiqnes, critiqnes et litéraires du savant archiviste, contenant e. a.: Cartons voor de geschiedenis v. d. Nederl vrii heidsoorlog; J. v. Wesembeke, de publicist van den Ned opstandVondel met Roskam en Rommelpot; Hemsterhuis, Heine I Lemairê etc. etc. Après la mort de 1'auteur, le 2e vol. fut publié par M. Potgieter qui y ajouta nne vie do 1'auteur, laquelle, quoique restée inachevee nar' la mort de M. P., est d'un intérét spécial pour 1'histoire littéraire des Pays-Iias de 1830—40. Les tomes III et IV sont publiés par M. P A Tiele Epuisé. ...

24. Bulletin de la Commission de 1'histoire des églises wallones. La Mart. Nijhoff, i La Have. — Catal. No. 358.

Sluiten