Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oudste conraoten in Nederland. Een onuitgegeven werk van Hugo de Groot. Hugo do Groot en Maria van Reigersbergh. De jeugd van Louise Hennette d'Orange.

•35. Gachard, Etudes et notices historiques concernant 1'histoire des Pays-Bas. Brux. 1890. 3 vol. 8vo. br. (f 7,50) ƒ6,—

^and en 1476. — Captivité de Fran^ois Ier. — La chute du Cardinal de Granvelle, en 1564. — Sur 1'origine du nom de Gueux, donné aux révolutionnaires des Pays-Bas dans le XVIe siècle. — Bar le Conseil des Troables iastitué par le duc d'Albe. — L'abolition du Conseil des Troables — Etudes historiqaes sur don Juan d'Autriche (La mere de don Juan, L'enfance de don Juan, Don Juan et Marguérite, Donna Giovanna d'Austria). — La déchéance de Philippe II. — Histoire d un proces célèbre a propos de 1'inventaire du palais Granvelle a Besan^on. Ambassade du prince de Ligne en France, 1616. — Le vovage de Pierre le Grand dans les Pays-Bas autrichiens en 1717, etc.

•36. Gelre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche geschiedenis, oudheidkunde en recht. Arnhem, 1898—1907. 23 vol. Avec pl. 870. br. (e. ƒ 100,-) f50)_

, Exemplaire complet des publications de la Société „Gelre", qui a pour but d etudier 1 histoire, les antiquités et les coutumes de la province de Gueldre.

37. Genootschap, Historisch, te Utrecht. Werken. Utrecht, 1846— 1905. 138 vol. dont 1 vol. in-4to, le reste in-8vo. (c. ƒ700,—) ƒ250,— Ex. complet des publications de la société historique d'Utrecht qui ne contiennent que des documents inédits on reédités.

de 80 ^a 6 a* ^ oavra^es 8Uivants se rapportant au temps de la guerre

.. Memoriën van Roger Williams. Uitgeg. door J. T. Bodel Nyenhuis. (ƒ ^ilo) ƒ 1,—.

Hortensius, over de opkomst en den ondergang van Naarden. Uitgeg. door I eerlkamp en A. Perk. (ƒ4,50) ƒ1,50.

tt van E^'erik E&f:e8 Phebens van 1565—1594. Uitgeg. door

H. O. Feith. (ƒ2,40) ƒ 1,—.

"Verbaal van de ambassade van Gaspar van Vosbergen bij den koning ™ Denemarken, den Neder-Saxischen kreits en den koning van Zweden. 162o. (ƒ 2,30) ƒ1,—.

Verbaal van de ambassade van Aerssen, Joachimi en Burmania naar Engeland, 1625. (ƒ 1,90) ƒ 1,-.

i<**\r?eVen en onD^gegeven stukken van Johannes Wtenbogaert (1584—

(ƒ 37 60) ƒ12 50n met aUnt' Uitgeg' d°0r H' °' Rogge* 3 tora' 7 voL Verhooren en andere bescheiden betreffende het rechtsgeding van Hugo de Groot. Ui tg. door li. Fruin. (ƒ4,80) ƒ 2.—.

Memoriën en adviezen van Cornelis Pieterszoon Hooft, (ƒ4,90) ƒ2,—. Onderzoek van 'sKonings wege ingesteld omtrent de Middelburgsche beroerten van 156C en 1567. Uitg. door J. v. Vloten, (ƒ 3,40) ƒ 1,50.

Brieven van Lionello en Suriano uit den Haag aan Doge en Senaat van Venetië in de jaren 1616, 1617 en 1618, benevens Verslag van Trevisano betreffende zijne zending naar Holland in 1620. (ƒ6,10) ƒ3,50.

Brieven en onuitgegeven stukken van Jonkheer Arend van Dorp, heer van Maasdam enz. Uitg. door J. B. J. N. Itidder de van der Schoeien. 2 vol. (ƒ14,40) ƒ5,50.

Correspondentie van en betreffende Lodewijk van. Nassau en andere onuitgegeven documenten. Verzameld door P. J. Blok. ƒ2.90.

Documents concernant les relations entre le duc d'Anjou et les Pays1583). Publiés par P. L. Muller et Alph. Diegerick. 5 vol. (ƒ 34,9oj ƒ 22,—.

Uittreksel uit Franeisci Dnsseldoz-pii Annales 1566—1616. Uitg. door B. Fruin. f 7,50.

Brieven van Nic. van Beigevsberch aan Hugo de Groot, f 7,50.

Mart. Nijhoff, a La Have. — Catal. No. 358.

Sluiten