Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Veldslag bij het dorp Eeckeren, 30 Juny 1703. — Oorkonden betr. tot de geschiedenis van St. Andrieskerk, te Antwerpen (1529—1588). — Afschriften betr. tot de geschiedenis Tan St. Andrieskerk, te Antwerpen, etc. etc. r

68. Volksalmanak uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Amst. 1856—92. 37 vol. Avec pl. pet. in-8vo. br. ƒ20, —

Collection compléte. Contient des articles par Fruin, Knoop, I). v! d. Keilen Jr., v. Lennep, Delprat, v. Vloten, du Kien, Rogge, J. K. J. de Jonge, Moll, Pleyte, Blok, Jorissen, Veegens, de Beaufort e. a.

69. Volksalmanak voor Nederlandsche Katholieken, van Alberdin^lc Thym. Amst. 1852—1900 Tome I-XL1X. Avec table 1852—86. pet. in-8vo. cart. et br. ƒ 30

Almanach qui renferme bon nombre d'articles intéressants pour 1'históire de 1 art, rhistoire littéraire et le folklore des Pays-Bas.

70. Willems, J. F., Mengelingen van liistorisch-vaderlandschen inhoud. Antw. 1827—30. Avec pl. et facs. 8vo. d. rel. ƒ 4,

Cont. e. a.: De torenbrand van Meehelen; Gedichten v. J. v. Maerla'ut; Bericht wegens de Antwerpsche printers van 1442; Brieven, uit Anttt ei pen geschreven, in 1587 tot en met 1584; Oude bevolking der provincie Antwerpen; Brief v. Montigny aen den grave van Hornes, 1507 • Ordonnantie over de geldmunten, 1393. etc. etc.

71. Zeeland, Jaarboekje verzameld door H. M. C. v. Oosterzee. Midd. 1852 — 56. 5 vol. Avec portr., facsim. et pl. pet. in-8vo. toile. ƒ7,50

Collection compléte, qui contient e. a. E. A. S. Piccardt, Joannes Ant. van der (roes (avec portr.); J. ab Utr. Dresselhuis, Het beleg van Sluis in 1587; H. M. C. v. Oosterzee, Maria van Reigersbergen (avec portr.); 1. A. Leupe, Ph. Lucasz, Raad v. Ned.-Indë; P. A. Leupe, Cornelis Svni. van der Veer (Qoa); et de nombr. autres articles de valeur historique.

72. Zeitschrift, Historische, hrsg. von H. v. Sybel. München, 1859— 1905. T. I—XCIII, XCIV, 1—2. Avec table des t. I—LVI. Les t. I—LXXVI d. rel., le reste en livr. Bel exemplaire. f 300,—

73 . Même ouvrage. München, 1859—86. T. I—LVI. Avec table

des t. I XXXVI. En livr. Marqué de bïbliothèque sur les titres des t. 1 XII. ƒ170,--

Mart. Xijhoff, a La Have. — C'atal. No. 358.

Sluiten