Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

130. Nijhoff, W., Bibliographie van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18e eeuw. Amst. 1894. 8vo. br. (ƒ2,50)

ƒ1,50

131. Oranje-Nassau-Boekerjj, De, en de Oranje-penningen in de Kon. Bibliotheek en in het Kon. Penning-kabinet te 's-Gravenhage.

Haarlem, 1888. Avec 18 pl. et facs. en phototypie et en couleurs représ. des reliures anciennes, des mss. etc. et 13 pl. en autotypie des médailles. 4to. br. ƒ 4;50

132. Overzicht van het Nederlandsche Rijks archief door R. C. Bakhuizen van den Brink en L. Ph. C. van den Bergh. 's-Grav. 1854.

8vo. br. ƒ

Inleiding. Geschiedenis. Bijzondere verzamelingen. Archief der voormalige hooge Bechtscollegiën in Holland. Alphabetisch register.

133. Petit, L. D., Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten. Yerzamelingen van J. Thysius en de Bibliotheek der Rijks Universiteit te Leiden. 's-Grav. 1882—84. 2 vol. 4to. cart. (f 10,—) ƒ6,—

Cet ouvrage et les nos. 143 et 151 se complétent; c'est a dire qne v. d. Wulp et Petit ne déerivent pas les pièces déja décrites par Tiele.

134. — — Repertorium der verhandelingen en bijdragen betr. de geschiedenis des vaderlands, in mengelwerken en tijdschriften tot op 1900 verschenen. Leiden, 1905. gr. in-8vo. d. rel. ƒ11,

Répertoire des articles d'histoire et de biographie, parus en env. 950 périodiques et recueils contenant environ 30000 titres de traités sur 1'histoire des Pays-Bas en ordre systématique.

Edition revue et augmentée du numéro 99 de ce catalogue.

135. Pirenne, H., Bibliographie de 1'histoire de Belgique. 2me éd. Brux.

1902. gr. in-8vo. br. ƒ3,—

136. Riemsdijk, Th. van, De griffie van Hare Hoog Mogenden. Bijdrage tot de kennis van het archief van de Staten Generaal der Vereen. Nederlanden. 's-Grav. 1885. Av. 1 pl. 8vo. br. (ƒ3,40)

f 1,75

137. Rogge, H. C., Beschrijv. catalogus der pamfletten-verzameling van de Boekerij der Remonstr. kerk te Amsterdam. Amst. 1863—65. 3 tom. 2 vol. 8vo. cart. (ƒ13,30) ƒ10,—

138. Rue, P. de la, Geletterd, staatkundig en heldhaftig Zeeland.

1734—36. 2 vol. 4to. br. ƒ3,50 j

139- Même ouvrage. 2e vermeerd. druk. Midd. 1741. 4to. d.

veau. f 4)50

140. Nagtglas, F., Levensberichten van Zeeuwen, zijnde een vervolg

op P. de la Rue. Middelb. 1888—9-3. 4 vol. 8vo. br. (ƒ 13,60) ƒ 8,—

141. Sepp, C., Bibliotheek van Nederl. kerkgeschiedschrijvers. Leiden,

1886. 8vo. dos de vél. ƒ3,50

!

142. Tex, Den, e. a., Lijst der werken, brochures, uitg. bij het 3e eeuwfeest van Neêrlands bevrijding uit de Spaansche heerschappij. Amst. 1873. 8vo. ƒ1,—

Mart. Nijhoff, a, La Haye. — Catal. No. 358.

1

Sluiten