Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

219. Bilderdijk, W., Geschiedenis des vaderlands. Uitgeg. door H. W. ïydeman. Met register. Amst. 1832—55. 13 torn. 14 vol. 8vo. br. (ƒ45.50) ƒ 10,—

220. Blok, P. J., Geschiedenis van het Nederlandsche volk. Gron. 1892—1908. 8 vol. Avec cartes. 8vo. toile. f 50,—

Ouvrage eapital <jui vient d'étre terminé. Tont le 3e volume (537 pp.) traite de la guerre de 80 ans.

221 . History of the people of the Netherlands, transl. by O. A.

Bierstadt and H. Putnam. Lond. 1898—1907. T. I—IV (1702). gr. in-8vo. toile. ƒ 30,—

222 . Geschichte der Niederlande. Verdeutscbt durch O. G. Hou-

trouw. Gotha, 1901—6. T. I—III (—1609). gr. in-8vo. br. ƒ29,—

223. Blomhert, J., De geschiedenissen van het Vereen. Nederlandt, met vervolg, (tot 1752), door A. Rotterdam. Utr. 1747—78. 2 vol. 8vo. d. veau, n. r. ƒ 1,25

224. Boer, M. 6. de, Ons Vaderland. Geïllustreerde geschiedenis van Nederland voor iedereen, met een voorwoord van P. J. Blok. Amst. 1907. Avec 60 pl., dont 1 en coul. et 160 ill. 4to. toile. (ƒ6,75) ƒ5-

225. (Bosch Kemper, J. de), De staatkundige partijen in NoordNederland, geschetst in een hist. overzigt. Amst. 1837. 8vo. br.

ƒ1-

226 . Inleiding tot de wetenschap der samenleving. Amst. 1860—

65. 3 vol. gr. in-8vo. d. rel. Epuisé. f 25,—

I. De wetenschap der samenleving. II. Staatkundige geschiedenis van Nederland tot 1830. (Met letterk. aanteekeningen). III. Het Nederl. Staatsregt en Staatsbestuur.

Les chapitres III—VI du t. II traitent de la guerre de 80 ans.

227. Bosscha, J., Neêrlands heldendaden te land van de vroegste tijden af tot in onze dagen. Leeuw. 1834—56. 3 tom. 4 vol. Avec cartes, 8vo. d. veau. (ƒ 26.90) ƒ 3,50

228 . Même ouvrage. Leeuw. 1870—75. 3 vol. Avec cartes. gr.

in-8vo. d. veau. ƒ6,50

229 . Même ouvrage. 3 tom. 4 vol. br. ƒ 5,—

230. Brill, W. 6., Voorlezingen over de geschiedenis der Nederlanden. Leid. 1860-87. 3 vol. 8vo. br. (ƒ17,30) ƒ10,-

231. Broers, H. J., Bijdr. tot de geschied, van het Nederl. zeewezen. Uitgeg. en onuitgeg. stukken. Utr. 1869. 8vo. br. ƒ 1,—

232. (Croix, de la), Anecdotes des républiques auxquelles on a joint la Savoye, la Hongrie, et la Bohème. Paris, 1771. 2 vol. 8vo. veau. ƒ 1,75

Tome I. Gènes et la Corse; Venise et Malthe; la Suisse. Tome II. La Flandre et la Hollande; la Savoye, la Hongrie et Ia Bohème.

233. David, J., Vaderlandsche historie. 2e uitg. Leuven, 1852— 64. 10 vol. pet. in-8vo. d. veau. ƒ5,—

-Mart. Nijhoft', a La Haye. — Catal. No. 358.

Sluiten