Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

259. Hoeven, E. V. d., Hollands aeloude vrijheid, buiten het stadhouderschap. Bij deszelfs eerste vorm van staats-bestier, door de Eedelen en steeden verdeedigd, tegen velerhande dwingelandijen: tot na de dood van Willem III. Amst. 1706. Avec front, et plusieurs planches pliées par Rom. de Hooge. 4to. vél. ƒ 4,50

260. Hofdjjk, W. J., Schets van de geschiedenis der Nederlanden. Opgeheld, door afbeeldingen. Amst. 1857. Avec 3 cartes et plus. planches de costumes et figg. 8vo. br. (ƒ3,90) ƒ 1,—

261. —— Même ouvrage. 2e verm. dr. Amst. 1867. Avec portr., pl. et cartes. 8vo. br. ƒ 1,25

262 . Het Nederlandsche volk geschetst in de verschillende tijdperken zijner ontwikkeling. Amst. 1856. 8vo. toile. ƒ 1,75

263 . Même ouvrage. 2e verm. dr. Amst. 1872. 8vo. br. (ƒ2,50) ƒ 1,—

264 . Même ouvrage. 3e dr. 's Grav. 1883. 8vo. br. (/"2,50). ƒ1,25

265. Holland, Het ontroerd, Verhaal van de ... onlusten, oproeren, en oneenigheden in de Vereen. Nederl... . allerbyzonderst in deze laatste jaren (1300—1749). Ingevoegd een Historie van de opschuddingen aan de Cabo de Goede Hoop, te Batavia en op Curapao. Harderw. (c. 1750). 3 vol. pet. in-8vo. d. veau. Bare. f 7,50

Description historique des tumultes, des rébellions, etc. dans les Pays-Bas, 1300—1749.

266. Huet, Cd. Busken, Het land van Rembrand. Studiën over de Noord-Nederlandsche beschaving in de 17e eeuw. Haarl. 1882—84. 2 tom. 3 vol. gr. in-8vo. toile. (ƒ18,—) ƒ 12,—

Contient des pages intéressante* sur les personnes les plus éminentes du 17e siècle: Marnix, Coornhert, Oldenbarnevelt, de Groot, Bogermans, Gnillaume le Taciturne, Maurice, Frrdéric-Henri, etc.

268. Hnybert, P. de, Apologie tegen de algemeene en onbepaalde vrijheid voor de oude Hollandsche regeeringe. Middelb. 1669. 4to. vél. ƒ 1,50

269. Jaarboeken, Militaire, der Belgen; geschiedenis der oorlogen, krijgsverrigtingen, enz., welke in Belgien plaets gehad hebben, sed. den inval van Cesar tot hedendaegs. Uit het fr. door A. Neut. Bruss. 1836. 2 tom. 1 vol. 8vo. br. ƒ 2,50

270. Jonge, J. C. de, Geschiedenis van het Nederl. zeewezen. 2e druk. verm. met aant. van den schrijver en uitgeg. onder toezigt van J. K. J. de Jonge. Met Register. Haarl. 1858—62. 6 tom. 5 vol. Avec 45 portr., cartes et pl. gr. in-8vo. toile. (ƒ54,55) ƒ 25,—

L'histoire la plus compléte de la marine neerland., fondée sur les doeuments dans les Archives Royales. Elle est encore plus importante comme une grande partie de ces doeuments a péri dans une incendie en 1844. Contient de nombreux matériaux pour l'histoire de la Compagnie des Indes-Orient., les premiers voyages a 1'Amérique, les guerres avec les Espagnols et avec les Portugais dans les colonies d'outremer, etc.

271 . Même ouvrage. 's-Grav. 1833—48. 6 tom. 8 vol. Avec

cartes et pl. 8vo. d. veau. Bel exemplaire. f 10,—

Mart. Nijhoff, a La Have. — Catal. No. 358.

Sluiten