Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

407. Bosscha, J., De Duitschers en de Nederlanden vóór den Munsterschen vrede. 's-Grav. 1847. 8vo. br. f 0,50

408. Bougeant, Histoire des guerres et des négociations qui précédèrent la traité de Westphalie (dep. 1618), comp. sur les memoires du Cte d Avaux, ambass. en Hollande, etc. Par. 1727. 2 vol. pet. in-8vo. d. veau. ƒ2,50

409. Brederode, N. de. — Burman, P., Brederode of liet tweede eeuwgetijde der Nederl. vrijheid, n. Latijn gev. d. A. Hartsen. Amst. 1767. Avec vign. 4to. br. ƒ 0,75

410. Hall, M. C. v., Hendrick, Graaf v. Brederode, medegrondlegger der Nederl. vrijheid verdedigd.Amst.1844.Av.pl.8vo.br. ƒ1,50

41 Même ouvrage. Ajoutés: 6. Groen van Prinsterer, Ant¬

woord aan M. C. van Hall. Leid. 1844. — M. C. van Hall, Wederwoord aan G. G. v. Prinsterer. Amst. 1845. — P. Scheltema, Hendrik van Brederode te Amsterdam in 1567. Amst. 1846. Avec portr. Ens. 4 tom. 1 vol. 8vo. toile. ƒ3,—

412. Brink, B. C. Bakhuizen v. d., Cartons voor de geschiedenis van den Nederlandse-hen vrijheidsoorlog. 3e dr. 's-Grav. 1891, 98. 2 vol. Avec fase. 8vo. toile. ƒ4,80

I. De adel; Nicolaas de Hammes; Andries Bourlette; Over den tienden penning. II. Hendrik v. Brederode en Willem V. Oranje. 1566, 1567; Jacob v. Wesenbeke; Eerste vergadering der Staten v. Holland; De confessie van den moordenaar.

413. Broersma, R., Het tussehenbestuur in het Lej'cestersche tijdvak. Goes, 1899. 8vo. br. f l —

414. Bmgmans, H., Engeland en de Nederlanden in de eerste jaren van Elizabeth's regeering (1558-1567). Gron. 1892. 8vo. br. ƒ1,75

415. Bussemaker, C. H. Th., De afscheiding der Waalsche gewesten van de Generale Unie. Haarlem, 1896. 4 vol. gr. in-8vo. br. (f7-) _ ƒ5,-

416. Buys, P. — Everdingen, W. v., Het leven van Mr. Paulus Buys, advocaat van den lande van Holland, 1531 — 1594. Leid. 1895. 8vo. br. ƒ 2 50

•117. Cate, S. Blaupot ten, Oud-Nederland uit den grootsten nood gered, of de 80jar. oorlog... en de strijd tegen Frankrijk, enz. in 1672. Gron. 1832. 8vo. br. ƒ0,50

418. Cavrines, E.^ H. F. de, Esquisses historiqties des troubles des Pays-Bas an XVIe siècle. Brux. 1865. 2 tom. 1 vol. 8vo. d. veau, n- r- ƒ 2,75

419. Coligny, De. — Delaborde, J., Gaspard de Colignv, amiral de iranc-e (env. 1500—1570). Paris, 1679—82. 3 vol. 8vo. d. veau.

ƒ20,-

420. Considérant, N., Histoire de la Révolution du XYIme siècle dans les Pays-Bas (1555—85). 2e éd. Avec introduction par G.

Mart. Nijhoff, a La Ha.re. — Catal. No. 358.

Sluiten