Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

548. Kassies, J., Spanje en Oranje of Neérlands worsteling en bevrijding. Ainst. 1872. 8vo. d. rel. f 0,50

549. Kervyn de Lettenhove, J. M. B. C., Les Huguenots et les Gueux. Etude hist. sur vingt-cinq années du XVIe siècle (1560—1585). Bruges, 1883—85. 6 vol. 8vo. br. ƒ25,

550. Knappert, L., De opkomst van het protestantisme in eene noordnederlandsche stad. Geschiedenis van de hervorming binnen Leiden van den aanvang tot op het beleg. Leid. 1908. Avec 1 carte et 2 pl. gr. in-8vo. toile. f 3,50

551. Knuttel, W. P. C., De toestand der Nederlandsche katholieken ten tilde der republiek (depuis 1583). 's-Grav. 1892—94. 2 vol. 8vo. br. f 4,50

552. Koch, M., Untersuchungen über die Empörung und den Abfall der Niederlande von Spanien. Leipz. 1860. 8vo. toile. (ƒ 2,60) ƒ 1,50

553 . Onderzoek naar de oorzaken der Nederl. revolutie in de 16e

eeuw. Vert. d. W. J. F. Nuyens. Amst. 1862. 8vo. br. ƒ 1,—

554. Kuyper Gtz., H., De tachtigjarige strijd. Gedicht. 2e dr. Gor. 1835. 8vo. d. veau. ƒ 0,75

555. (Lange, P. de), Kort Kronykje, behelsende alle de voorn, geschiedenissen die... van 1550—1670 in de Nederlanden als elders zijn voorgevallen. Amst. 1670. pet. in-8vo. vél. ƒ 1,—

556. Leclerc, J., Histoire des Provinces Unies depuis la naissance de la République jusqu'è, la paix d'Utrecht. Avec les principales médailles. Amst. 1728. 4 vol. Avec portr. et planches en taille douce. fol. veau. ƒ 18,

557 . Geschiedenissen der Vereen. Nederlanden sedert den aanvang

van de Republiek tot op... 1715. Uit het Fr. 2e dr. Amst. 1738. 4 vol. 4to. veau. ƒ8,—

Traduction hollandaise de 1'onvrage précédent.

558. Lehnemann, J., Historische Nachrichtv. d. in 16e Jahrh. berühmten Evangelisch-Lutherischen Kirthe in Antorfï, u. d. daraus entstandenen Niederlündischen Gemeinde Augspurgischer Confession in Franckf. a. M. Frft. 1725. Avec portr. de C. Reinius. 4to. dos de vél. ƒ9,—

De haote importance ponr 1'histoire des protestants refugiés hollandais du 16e siècle.

559. Lennep, J. van, De vrouwe van Waardenburg, met levensschets van Van Lennep door A. J. de Buil. Amst. 1869. Avec front., portrait et gravures sur bois d'après Rochussen. gr. in-8vo. toile. (f 7,50) f 2,50

S'occupe des années 1573—74 et 1601.

5(50. Herinneringen uit den worstelstrijd met Spanje. 's-Grav.

1853. Av. portr. et de nombr. grav. gr. in-8vo. d. veau. ƒ2,—

Mart. Nijhoff, a La Haye. — Catal. No. 358.

Sluiten