Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

573. Marnix. - Chais van Buren, Ch. A., De staatkundige beginselen van Ph. van Marnix, heer van Sint-Aldegonde. Haarl. 1859. 8vo. br. f ~75

574 . Fredericq, P., Marnix en zijne Nederlandsche geschriften.

Gent, 1881. 8vo. br. f

575 . Have, J. V. d., Filips van Marnix van St. Aldegonde. Haarl.

1874. 8vo. br. f 60

577 . Les Pays-Bas au 16e siècle. Vie de Marnix de Saint Aldegonde (1538-1598). La Haye, 1858. gr. in-8vo. br. f 1,50

578 . Piccardt, R. A. S., Filips van Marnix, Heer vanSt. Aldegonde.

Met woord vooraf d. J. v. Vloten. Schoonh. 1875. 8vo. br. / ,o0

579. Prins, J., Leven van Philip van Marnix. S. 1. ni. d. Avec 3

portr. 8vo. toile. f

580 . Quinet, Edg., Marnix de St. Aldegonde. Paris, 1854. 8vo. br.

f 1,25

581 . — Marnix van St. Aldegonde en de wording van het gemeene-

best. der Vereen. Nederlanden, bewerkt door J. van Vloten. Met Bijlagen. Dev. 1855. Avec facs. 8vo. br. f 1,

582. —- Siegenbeek, M., Toetsing der gronden voor de onderstelling dat tusschen Aldegonde en Oldenbarneveld vroegtijdig eene werkelijke verwijdering heeft plaats gehad. S. 1. ni d. 8vo. br. f —,50

583 . Thümmel, Philipp Marnix, Heer van St. Aldegonde. in Vorbild

im heutigen Kampfe gegen Rom. Breinen, 1890. 8vo. br. f ,60

584 . Tjalma, G., Philips van Marnix van St. Aldegonde. Hist.-

dogm. studie. Amst. 1896. Avec portr. 8vo. br. (f 3, ) f 2,25

585. Marcks, E., Die Zusammenkunft von Bayonne. Das französ. Staatsieben und Spanien, 1563—1567. Strassb. 1889. 8vo. br. f 4,80

586 . Die Anfiinge des Niederlandischen Aufstandes (1555—1564).

Leipz. 1896. 8vo. br. f 0,60

587 . Studiën zur Geschichte des niederlandischen Aufstandes.

Leipzig, 1902. gr. in-8vo. br. f 6,50

588. Maurice de Nassau. — Costa, I. da, Inlichtingen omtrent het karakter van den stadhouder, Prins Maurits van Nassau. Rotterd. 1824. 8vo. br. — Ophelderingen aangaande de rechtspleging van 's lands advocaat Johan van Oldenbarneveld. Rott. 1825. Ens. 1 vol. 8vo. br. f li^O

589 . Duparcq, E. de la Barre, Portrait militaire de Maurice

de Nassau. Paris, s. d. 8vo. br. f j50

590. Groen van Prinsterer, Maurice et Barneveldt. Etude

historique. Utrecht, 1875. 8vo. toile. (/' 6,50) Rpuise. f 4,

Mart. Nijhoff, a La Havo. — Catal. No. 358.

Sluiten