Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1322. Leide. - Til, H. N. van, Tafereelen uit bet leven van belangrijke Nederlandsche mannen van vroegeren en lateren tijd. Utr. 1841. Avec titre lithogr. et 2 pl. lithogr. 8vo. d. veau. (Livre de

jeanesse). ' '

Traite e. a. de P. A. v. d. Werf.

1323 Verhael, Een waerachtich, van schermutsinghe by die van

Leyden opten XXIX July 1574 jeghen den Viandt ghehouden. Delft, s. d. pet. in-8vo. br. . f\'.

Eéimpression d'après 1'exemplaire unique du premier reeit du sieg de Leide.

2324. Verhalen, De Oude, van bet beleg en ontzet van Leiden,

in hun oorspronk. vorm herdrukt, uitg. m. inl. door R. Fruin, e. a. 's Grav. 1874. Avec carte. 4to. cart., n. r. fj> —

Réimpression en caractères gothiques et ital. d'apres les editions originales de récits contemporains du siège de Leyde.

1325. (Vloten, J. van), Leidens belegering en ontzet in 1570

en 1574, naar de oorspronkelijke stukken en bescheiden. Leid. 1853. Avec 2 cartes. 8vo. d. rel. (ƒ2,90) ƒ1,50

2326. Nalezing, aanteek. en bijlagen op Leidens beleg en

ontzet. Leid. 1867. 8vo. cart. ƒ0,60

1327 . Vries, M. de, Feestrede bij de onthulling van het ge-

denkteeken van Leidens ontzet. Leid. 1884. 8vo. toile. ƒ0,40

1328 . Waarom een standbeeld voor Pieter Adriaansz. van der

Werff? door een Leidsch werkman. Leid. 1873. 8vo. br. ƒ 1,50

2329 —- Water, J. W. te, Levensbijzonderheden van P. A. v. d. Werff. Leid. 1814. 4to. cart. . f }&>

A la fin une généalogie de la familie van der Werff depuis 1470—1806.

1330. Wetstein, C. A. de, Leyden van het beleg der Spanjaarden verlost. U. h. Lat. d. P. v. Schelle. Leyd. 1772. 8vo. br. f °'50

2331. Winter, L. W. V., Het beleg der stad Leyden. Treurspel.

Amst. 1774. Avec 1 pl. p. R. Vinkeles. 8vo. d. veau. ƒ 1,50

1332. Zevecote, J., Gedichten. Uitg. d. Pli. Blommaert. Gent,

1840. 8vo. d. veau. f

Contient e. a.: Belech en ontzet van Leyden.

2333. Zonhoven, 6. van, Kort verhaal van het beleg en ontzet

der stad Leiden. Leyden, 1744. pet. in-8vo. cart. ƒ

A la fin: Jani Du^ao Ode Lugdnn. ad Joan. Hautenam reipubl. Lugd ... a secretis.

1334. Bataille du Mookerheide. — Blok, P. J., De slag op de Mookerheide, 1574. Gron. 1891. 8vo. br. ƒ L

Voir anssi le numéro 400 de ce catologue.

1335 Brieven, Sekere, waer imie den aenghevanghen vrede-handel deses jaers 74 van het Nederlandtsehe oorloghe vervaetet is. Mits-gaders de requeste der Staten van Hollandt, Zeelandt... aen de Conincklicke Maiesteyt... Delft, 1574. 4to. dos de vél. ƒ 7,50 Knuttel, no. 224.

Mart. Mijhoft'. a La Have. — Catal. No. 358.

Sluiten