Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reuueste faicte pour la liberté de la religion et 1'exercice d icelle. S 1. (1578). (Knuttel, 110. 373). — Supplicatie aen sijn Hoocheyt ende Heeren de Raets van State, overgegeven door de inwoonders deser Nederlanden welehe protesteren dat sy begeren te leven nae de Reformatie des Evangeliums. Den XXII Junij (S.l. 1^78)

(Knuttel, no. 363). Tweede supplicatie aen sijne Hoocheyt

ende Heeren des Raets van State ovegegheven den \ II Julij by de Protestanten, begherende te leven nae de Reformatie des Evangeliums op 't stuck van de versekeringhe nopende d exercitie van beyde de religien. S. 1. 1578. ^Knuttel, no. 367). — En 1 vol. 4to. d. veau. Les 2 dernières pièces avec écriture di< 17e siècle sur les titres et dans les marges. f 12,

1380 Narratione, Vera, de le cose passate ne' Paesi Bassi mo or dopö la giunta de Don Giovanni d'Austria luogotenente, Governatore et Capitan generale del Rè catholico in quelle parti. Trad. dl Francese. Milano, G. B. Pontio, 1578. 4to. vél. OQ(

Traduction italienne du Veritable récit, etc. (Knuttel no. 394) dont 1'auteur est Hannardus Gainerus, ou Hannart Tan Gameren. Nous en possédons un autre exemplaire portant 1'adresse de Paolo Gottaido Pontio. Pas chez Knuttel.

1381 Ordonnantie om van nieus te publiceren het placcaet... des Coninxc van den XI Novembris lest,leden, waer by ons andermael voor billioen verclaert zijn alle gouden ende silveren stucken oft penningen van den Graef vanden Berch . . . ende alle andere niet begrepen onder den voet van 't Heylieh Rijck... (Met) in drucke gestelt alle de verboden penningen... met de specificatie ende differentie vande goede tusschen de quade ende bezundere vande Ducaten van Hungerien. Antw., Guillaem van Parijs, 1578. Avec grav. sur bois et 2 portr. sur le titre. 4to. br * ƒ 10j*~

Exemplaire grand de marges; les marges légèrement endommagées.

1579

1382. Union d'Utrecht. - Origineel tractaet van de Unie van Utrecht met het Provisioneel tractaat van 6 Dec. lo<o, de Acte van submissie van 13 Juli 1579 en de verschillende approbatien. Gedrukt met de oude letteren van Aelb. Hendricksz te Deltt, (1578), door J. Enschedé & Zoon te Haarlem, 1778. Avec facs. foi f ^.50

1383 . Duval, J. J. Th., Het recht verstand der Unie van Utrecht,

met betr. tot de stadhouders van Holland en Zeeland. Utrecht, 1790. 8vo. br. f

1384 's-Gravezande, A, De unie van Utrecht herdacht... met

Biivoegs. over het ontzet van Leyden ... de inneming van Zienkzee ... de satisfactie van Goes, enz. Middelb. 1779. 8vo. vél. f 1,

1385. Hinlopen, J. J., De Unie van Utrecht. Utr. 1843. 8vo. br.

4 f

Mart. Nijhoft', a La Have. — Catal. No. 358.

Sluiten