is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogue d'une belle collection de livres anciens et modernes sur la guerre de 80 ans entre l'Espagne et les Provinces Unies des Pays-Bas 1568-1648

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1465. Assassinat de Guillaume I. — Brief van de Zeeuwscbe gecomitteerden ter Generaliteit aan de Staten van Zeeland, geschr. 10 Juli 1584, na de moord op Willem I. Facs. avec transcription imprimée. S. 1. (c. 1900). 2ff. 24X34 cm. ƒ 2,—

1466 . (Bruin, C.,) De dood van Willem I, Prins van Oranje. Amst.

1746. Avec pl. pet. in-8vo. cart. ƒ 0,60

1467 . Essays, Panegyrical, upon the prayer; „Lord, pity the

people," the only words of William I... at his sudden and violent death, lOth July 1584. 2d ed. with additions. Lond. 1731. 8vo. br. ƒ 3,50

1468 . Verhandeling, Lof verkondigende, over de laatste bede

van Willem I. 's Grav. 1734. Avec 1 pl. 8vo. vél. ƒ1,25

Traduction du nr. précédent.

1469 . Montfln, P. M., De dood van Prins Willem I en Geth-

semane of de dood van Julia. Oudew. 1848. 8vo. cart. ƒ —,60

1470 . Tormens, Les cruelx et horribles, de Balthasar Gerurd,

Bourguignon, vrai martyr, souffertz en 1'execution de sa glorieuse et memorable mort, pour avoir tué Guillaume de Nassau. Paris, 1584. pet. in-8vo. br. ƒ 1,50

Réimpression fait a Gand, en 1856.

1471 . Resolutie der regeering van Dordrecht na den moord aan

den prins van Oranje, 10 Juli 1584. Met inleiding door G. D. J. Schotel. Dordr. 1884. pet. in-8vo. br. f 0,50

1472. Advijs, Een goedt, opt stuck van de vrede ende oorloghe in dese Nederlanden, by een edelman ende oprecht liefhebber sijns vaderlands. Na de copie... (S. 1.) 1584. 4to. br. ƒ 7,50

Traduction du „Discours d'un gentil-homme amateur de la patrie' (1584), attribué a Marnix. Bor en dit: „In 't welke in't lange en met vele argumenten bewesen wort, datmen geenen vrede met den Spangiaerden mach maken of sy sal strekken tot geheelen ondergang van de Religie, en verderf van alle de inwoonderen van den lande" (II. 252).

Knuttel, no. 706.

1473. Copie des sendt-briefs voor antwoorde van mijnen Heeren van Bruessele aen de Schepenen ... van Gendt, op heure missyve aeng. heure aenghenomen vredehandelinghe, 16 Meerte 1584. Delf, 1584. 4to. cart. ƒ5,-

Knuttel, no. 681.

1474. Middelen ende conditiën, door de welcke d'Inghesetenen der .gheunieerde Prouincien, met den Coninck van Spaignen, zouden moghen accorderen. S. 1. (Gand?) 1584. 4to. d. veau. ƒ 6,—

„Dit boexken bevond men dat gekomen was van Gent, en men vermoede sterkelijk dat het voort quam van den voor-schepen Embijze" (Bor, II, 407).

Knuttel, no. 676.

1475. Ondersoeckinghe ende examinatie van de middelen ende conditiën door de welcke de inghesetene der gheunieerde Provinciën met... den Coninck van Spaignen . .. zouden moghen accorderen . .. van sommighe ... inde stadt van Ghendt voorghedraghen. S. 1. 1584. 4to. cart. f 7,50

Réfutation du pamphlet précédent.

Knuttel, no. 677.

Mart. Nijhoff, a La Have. — Catal. No. 358.