Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verontschuldinge van Jacob Valmaer, Cosmo de Pescarengijs, etc. Gedruct opt Raedthuys der Stadt Leyden, (1587). 4 ff. in-4to. dos de vél. " ƒ5,—

Knuttel, no. 809. Imprimé en caractères de civilité.

1511. Resolutie van den Staeten van Hollandt op seeckere vertooch aen hemluyden ghedaen van weghen den dienaers des goddelijcken woordts van kercken van Hollandt. Delf, Aelbr. Hendricksz, 1587. 4to. cart. ƒ 2,50

Autre édition chez Knuttel, no. 799a.

1512. Verclaeringhe, Naerder, van Staten van Hollandt, waer by verthoont wort, dat de poincten ... aen zijne Ex«>e binnen Dordrecht versocht, zijn noottelick voorde welstant der Landen. Delf, Aelbrecht Hendricxz, 1587. 4to. d. veau. ƒ 3,—

Knuttel, 110. 789.

1513. (Verheyden, W.), Nootelijcke consideratien die alle goede liefhebbers des vaderlants behooren rijpelijck te overwegen opten voorgeslagen tractate van peys met de Spaengiaerden. S. 1.1587. 4to. cart. f 5,—

Pamphlet important eontre la paix. Knuttel, no. 816.

1514. Verthoninghe, Corte, van het recht by den Ridderschap Eededelen, ende Steden v. Hollandt ende Westvrieslant... gebrayckt tot behoudnisse van de vrijheden, gherechticheden etc. Rott., D. Mullem, (1587). 4to. cart. ƒ 2,50

Knuttel, no. 791.

1515. Placcaet, daer by verboden wert dat niemandt eenighe calummen ofte valsche wtghevinghen verspreyen en sal tnoghen, van de handelingen ende actiën soo wel van de Majest. ende d'Enghelsche natie, als van den Heeren Staten generael... etc. Middelburgh, Schilders, 1587. 4to. cart., n. r. ƒ5

Pas chez Knuttel.

1588

1516. Extract uit sekere brieven den 24 Meert 1588... gheschreven... aen een Edelman tot Breemen... wten Hoochduytschen overgheset. S. 1. ni nom d'imprimeur, 1588. 4to. dos de vél. f 2,50

La marge supérieure on peu courte.

1518. 1'Armada. — Altolaguirre y Duvale, A. de, Don Alvaro Bazün, primer marqués de Santa Cruz de Mudela. Madrid, 1888. Avec portrait gr. in-8vo. br. f 4,50

De beaucoup d'intérêt pour 1'histoire navale de 1'Espagne, de 1544—88.

I.e dernier chapitre et plusieurs des lettres importante» qui forment la seconde partie de eet ouvrage, s'occupeut de^ „1'Armada Invencible".

A la fin: Bibliografia del Centenario de Don Alv. de Baziin.

1519 . De Conquestu Angliae, per Hispanos, tempore Eliza-

bethae Reginae, 1588. Ex Mss. Phillipps impensis et cura T. Phillipps. Typis Medio-Montanis, 1869. fol. cart. f 15,—

Cont.: Discurso de Fraijueta sobre est nuevo Kei d'Inglaterra. — Mart. Nijhoff, a La Haye. — Catal. No. 358.

Sluiten