Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1618

1661. Aerssens, Fr. V., Noodighe Remonstrantie aende Staten Gener. (tegen v. d. Myle's Ontdeckinghe van de valsche Spaensche Practijcke.) S. 1. 1618. — Myle, V. d., Vertooch aende Staten Gen. teghen seecker Libel v. Aerssen, Remonstrantie. S. 1. 1618. — 2 pièces. 4to. br. f 5,—

1662. Gopie van de t'samen-sprekinghe des Paus ende Coninghs van Spangien over henlieder ghenaemde Nederlandtsche rebellen. S.l. 1618. Avec gravure sur le titre. 4to. br. f 4,—

Contient e. a. des citations de Lipsius, Puteanus et Campanella.

Knuttel, no. 2513.

1663. Oldenbarnevelt, Johan V., Remonstrantie aende Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt. 's Grav. 1618. ito. br. f 5,—

Knuttel, nos. 2624—28 ne connait que des éditions de 40, 72 et 80 pp., t&ndisque que le notre en contient 64.

1663a. —— Barnevels apology or Holland mysterie. With marginal castigations (London), Printed for Th. Torp, 1618. 4to. d. veau. f 12,50

Knnttel, no. 2630.

1664. Openinghe, Naerder, van een hooch-wichtighe sake betreffende de welvaert van ons bedroeft vaderlandt. .. Betrachtinghe onser verlossinghe vande ... tyrannie der Spaengiaerden. S. 1. 1618. 4to. cart. f 1,75

1665. Oudewater. — Ontdeckinghe van den oproerighen gheest der contra Remonstr.-ghesinde binnen Oudewater, vervatt. een verhael van 't ghene binnen der stede voorsz. ghepasseert. S. 1. 1618. 4to. br. f 1,50

1666. Presentatie bij Bailliu enz. van den Brielle, ghedaen aende afgesonderde Broederen derselver Stede, 's Grav. 1618.4to. br. ƒ 1,50

1667. Ordonnantie ende placcaet van de Ertz-Hertoghen ... opt stuck van de munte, inhoudende de specien, prijs ende ghewichte van de goude silvere ende copere munte, die voortaen alleenlijck zullen moghen ganck ... hebben. t'Antw. 1618. Avec figg. 4to. br. ƒ5,—

1668. Placcaet van de Staten van Gelre en Zutphen, teghen de ghestroyde lasteringhen ende calummien van de Evangel. Ghereform. Christ. Religie. Arnhem, 1618. 4to. br. f 1,50

1669. (Grevinchoven, N.,) Thien contra-remonstransche positien voor grouwelijc en afgrijselijc verklaert in de laetste Geldersche Synode enz. Rott. 1618. 4to. cart. f 1,—

Knuttel, no. 2664.

1670. Triomfe vande Pr. van Orangien, ende het geheele huys van Nassau, so wel overleden als teghenwoordigh. Met bewijs van de schandelicke daden ende schriften, in wat Balans ... de Lasteraers, dese Pr. met der E. M. H. Staten Bontgenoten omspringen. S. 1.1618. Avec gravure sur le titre. 4to. br. Titre tachê. f 2,—

Knuttel, no. 2508.

Mart. Nijhoff, a La Haye. — Catal. No. 358.

Sluiten