Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1619

1672. Oldenbarneveldt. — Bergh, L. Ph. C. v. d., Het proces van

Oldenbarnevelt getoetst aan de wet. 's-Grav. 1876. 8vo. br. ƒ0,40

1673. -— Eeuwgetijde van Johan van Oldenbarnevelt onthooft in 's Gravenhage, 19 Mey 1619. S. 1. 1719. pet. in-8vo. br. ƒ0,60

1674 . Intendit tegen Mr. Johan van Oldenbarnevelt, naar het

oorspronkelijke in het Rijksarchief, met eenige bewijsstukken, uitgeg. door L. Ph. C. van den Bergh. 's Gravenh. 1875. 8vo. br. ƒ1,25

Acte d'accusation d'Oldenbarneveldt, qui n'a été retrouvée qu'en 1864 et qn'on ne connaissait jnsqu'ici qne par des fragnients incomplets.

1675 . Maurier, Propositie, ghedaen aende Staten Generael der

Vereen. Nederlanden, door Mavrier, raed van den staet vanden ... koninck van Vrancryck, ende zijn ordinaris ambassadeur. 1 May 1619. S. 1. 1619. 4to. br. Légèrement taché. f 3,50

Plaidover en faveur de OldenbarneYeldt. Knuttel, no. 2879.

1676 . Sententie over Johan van Oldenbarnevelt... geexecuteert

13 May 1619. 's Grav. 1619. 4to. cart. ƒ 2,50

Knuttel, no. 2884.

1677 . Siegenbeek, M., Verslag van de verhooren door Johan

van Oldenbarnevelt ondergaan. Haarl. 1849. 8vo. d. veau. ƒ1,—

1678 . Verklaringe van de sententien jeghens Johan van Oldenbarnevelt en zijn complicen... 6 Junij 1620. 's Grav. 1620. 4to. br. ƒ 2,50

Knuttel, no. 3067.

1679. Hoogerbeets. — Sententie over Rombout Hogerbeetz, ghewesen pensionaris der stadt Leyden, 18 May 1619. 's Grav. 1619. 4to. br. ƒ2,50

Knuttel, no. 2915.

1679a. Même ouvrage. Autre édition. f 1,50

1680. Groot, H. de. — Sententie over Hugo de Groot, ghewesen pensionaris der stadt. Rotterdam, 18 May 1619. 's Grav. 1619. 4to. cart. * ƒ 2,50

Knnttel, no. 2920.

1681. Discours veritable de ce qui s'est passé en 1'assemblee generale tenue è, la Haye en Hollande. Contenant la proposition faite par les Ambassadeurs du Roy, et la Response de MM. les Etats Generaux des Provinces unies des Pays bas. Lyon, 1619. pet. in-8vo. br. Légèrement taché d'eau. ƒ9,—

1682. Ordonnancie van de Ertzhertoghen onse Souvereyne Princen op 't feyt vande munte. Antw. 1619. 4to. vél. ƒ 1,50

1683. Placcaet... daer bij alle Inghesetenen verboden werdt te

houden eenighe aparte vergaderinghen ofte conventiculen onder decksel van oeffeninghe vande leere inde vijf bekende controverse religions poincten vervatet. 's-Grav. 1619. 4to. br. ƒ 1,50

Mart. Nijhoff, a La Haye. — Catal. No. 358.

Sluiten