Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1620

1684. Placcaet, Provisioneel, van de Staten van Holland ende W.-Vriesland, op 't ontfangen ende uytgeven van alle de schellinghen, eenen arent voerende, etc. 's-Grav. 1620. 4to. br. Legerement taché. ƒ 1.75

1685. Bernevellist, Den berouden, sijn leetwesen ende bekentenisse. Ghedaen door eenen die gbeweest is van des Advocaets factie, 's Grav. 1620. 4to. br. f

L'auteur prétend avoir été de la faction d'Oldenbarnevelt, maïs, convaincu de son erreur, il prononoe ud discours panégyrique sur Maurice. Exemplaire non rogné.

Knuttel, no. 3125.

1686. Wech van hier Treves lanckpack, 't veltgeschrey is Rendevous Knapsack, daer in claerlijck te bespeuren is, des levens eynde vant bestandt deur de Romouren des krijghers Mars enz. Leyd. 1620. Avec gravure sur le titre. 4to. br. f 5,

Knuttel, no. 3128.

1686a. (Slatius, H.), Amsterdamsche nouvelles, dat is nieuwe tydinghen van 'tghene datter onlancx is ghepasseert in Bobemen, Hongarien,°Weenen, Polen, Slesien, Meeren, Ceulen, Venetien, Napels, Heydelberch, Vranckeryck, Enghelandt, Brabandt, Vrieslandt, ende Holland etc.,... door A. R. E. S. Ghedruckt tot Herderswyck, 1620. 4to. br. ƒ <\50

Cont. des nouvelles de Boheme, de Hongrie, de Vienne, de Pologne etc. comme introduction a une satire contre les Contra-Remonstrants et leurs amis politiques, surtout contre Aerssens.

Knuttel, no. 3086.

1621

1687. Peckius, Propositie inde vergaderinghe van de Staten Generael met het antwoort der hoochgemelde Heeren, 27 Meert 1621. Leyden, 1621. 4to. br. f

Knuttel, no. 3188.

1688 . Mème ouvrage. Leyden, 1621. 4to. cart. f 3,

Knuttel, 110. 3189.

1689 . Même ouvrage. Amst. 1621. 4to. br. f 3,—

Knuttel, no. 3191.

1690. Compaignon, Den, van den verre-sienden waerschouwer, throonende waarom tot bevestinghe van den staet van dese landen den oorlogh veel dienstiger is dan den treves. 's Grav. 1621.

4to. br. f 2>50

Knuttel, no. 3201.

1691. Vrjj, Fr. de, Historie ofte korte ende waerachtich verhael van den oorspronck ende voortganck der kerckelycke Beroerten in Hollandt. Amst. 1621. 4to. br. f 1>50

Knuttel, no. 3262.

Mart. Nijhoff, a La Haye. — Catal. No. 358.

Sluiten