Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1809a. Marie de Médicis. — Baerle, K. v., Blijde inkomst der allerdoorluchtigste koninginne Maria de Médicis t'Amsterdam. Amst. 1639. Avec 16 pl. fol. vél. ƒ 18,—

Voir Muller, na. 1793. Le portrait manque.

1639

1810. Bataille de Duins. — Abbildung, Wahre, der Seeschlacbt zw. d. Hispan. u. Holland. Schiffarmata in den Duynen, 21 Oct. 1639, darin die Hollander die Yictori erhalten. S. 1. (env. 1640) 3 ff. collées ens. 1. 65. h. 21. ƒ 7,50

1811 . Journael ofte... beschrijvinge van de voorn, gheschiede-

nissen ter zee onder het beleyd van ... M. H. Tromp, 't zedert den 29 April 1639 tot den 28 Oct.... Als mede een Register der Capiteijnen, groote ende monsteringhe enz. Alles ghetrocken... uyt het journael ende de mondelinge verklaringe van Z. Barentsz Waterdrincker. S. 1. 1639. Avec 1 carte pliée et 1 belle gravure de la bataille de Duins. 4to. cart. ƒ 10,—

Relation de la célèbre bataille de Dains oü la flotte espagnole fut défioitivement détroite.

Knuttel, no. 4622.

1812 . Beverwyk, J. v., Spaensche Xerxes ofte beschrijvinge

ende vergelyckinge van den scheepstrydt tusschen de Koningen van Persen ende Spaengjen, tegen de verbonde Griecken ende Nederlanders. Dordr. 1639. 4to. br. ƒ2,50

Comparaison de la bataiile de mer de Salamis avec celle de Dains.

1813 . Bruynvisch, M., De baniere des Heeren ofte victory-

vlagge, opghesteken ter gedachtenisse van die ... victorye ... over de Spaenscbe vlote, 1639, onder... M. H. Tromp... Zierickzee, 1640. 4to. cart. ƒ 7,50

Pas chez Knuttel.

1815 . Tijdinge, Nieuwe, uyt Spangjen, aldaer uyt ghegheven

voor een Waerachtich verhael van de groote victorie die Don Antonio d'Oquendo, Admirael van de Spaensche Vlote, gehadt heeft teghen veertigh Hollandtsche schepen in 't canael van Engelandt, in 1639. Leyden, 1640. 4to. cart., n. r. Trés bel exemplaire. ƒ 15,—

Relation curieuse de la partie des Espagnols en laugues espagnole et hollandaise, de la bataille de Duins.

Knuttel, no. 4679.

1816. —— (Fandelaert, B.), Famaes Tromp, wtblasende de victorie... onder ... M. H. Tromp, 21 Oct. 1639. Dordr. 1639. 4to. br. ƒ 3,50

Knuttel, no. 4629.

Mart. Nijhoff, a La Have. —

Catal. No. 358

Sluiten