Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MARTIN"US NIJHOFF — EDITEUR — LA HAYE

Archives ou Correspondance inédite de la Maison d'Orange Nassau, publiés par G. Groen van Prinsterer. Ie serie, 1554—1584. (Réimpression du premier volume). — Supplément et Table. — Leide, 1825—47. Ens. 10 vol. 8vo. br. (ƒ 68,80) f 50,—

— 2e série, 1584 —1688. 5 vol. et table. 8vo. br. (34,60) ƒ25,—

Bijdragen voor vaderlandscbe geschiedenis en oudheidkunde, verz. en uitgeg. door Is. A. NijhofT P. Nijhoff, R. Fruin, P. J. Blok en P. J. Muller. Série I—III, IV, 1—5. Arnhem et 's-Grav. 1836 —1906. 35 vol. avec table pour les séries I—III. br. (ƒ176,—) ƒ80,—

Brink, R. C. Bakhuizen v. d., Studiën en schetsen over vaderlandsche geschiedenis en letteren. 's-Grav. 1863—77. 4 vol. 8vo. ƒ 25,—

Gollection de mémoires sur 1'histoire de Belgique (et des Pays-Bas) aus XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Brux. 1858—76. 4 tom. 48 vol. 8vo. d. rel. ƒ150,—

Correspondance de Guillaume de Taciturne, Prince d'Orange. Publiée pour la première fois, suivie de pièces inédites sur l'assassinat, de ce prince et sur les récompenses accordées par Philippe II a la familie de Balth. Gérard par L. P. Gachard. Brux. 1874—66. 6 vol. 8vo. br. (ƒ28,—) ƒ 15,—

Fruin, R., Verspreide geschriften, met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap, uitgegeven door P. J. Blok, P. L. Muller en S. Muller Fzn. Met Register. 's-Grav. 1899 — 1905. 11 vol. gr. in-8ro. toile. ƒ 40,— ou rel. en d. mar. ƒ55,—

— Tien jaren uit den tachtigjarigen oorlog, 1588—98. 's-Grav. 1906,

8vo. toile. ƒ 2,90

Gedenkstukken van Johan van Oldenbarneveldt en zijn tijd (1577—1609). Verzam. en met inl. en aanteek. uitgeg. door M. L. v. Deventer. 's-Grav. 1860—65. 3 vol. gr. in-8vo. br. (ƒ12,75) ƒ 7,50

Moord, De, van 1584. Oorspronkelijke verhalen en berichten van den moord op Prins Willem van Oranje. Met bijl. en aanteek. uitg. door J. G. Frederiks. 's-Grav. 1884. Avec eau-forte. pet. in-8vo. br. Epuisf. f 3,25

Motley, J. L., History of the United Netherlands from the death of William the Silent to the twelveyears' truce, 1584 — 1609. The Hague 1860 — 67. 4 vol. Avec portraits. gr. in-8vo. toile. (ƒ 14,40) ƒ 7,50

— The life and death of John of Barneveld, with view of the primary

causes and movements of the 30 years' war. The Hague, 1874. 2 vol. Avec pl. 8vo. toile. (ƒ7,20) ƒ 4,—

Sluiten