Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Militaire Rechtspleging.

PROEFSCHRIFT

TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN

Doctor in de Rechtswetenschap

aan de Rijks-Universiteit te Utrecht,

na machtiging van den rector magnificus

Dr. C. H. H. SPRONCK,

Hooulkkhaak in i>ic Faculteit dek Gknkïskundk,

volgens besluit van den senaat der universiteit

TEGEN DE BEDENKINGEN VAN

de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

te verdedigen

op Vry'dag 4 December 1903, des namiddags te 4 uur,

DOOK

FREDERIK ADOLF VAN ENGEN,

Eerste Luitenant-Adjudant bij het 8e Regiment Infanterie,

geboren te Nieuwbuinen, gemeente Borger.

J. VAN DRUTEN,

Stoom Boek- en Steendrukkerij „de Industrie" Utrecht — 1903.

Sluiten