Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inhoud

Blz.

ALGEMEENE INLEIDING 1

Traagheid van de wetgevende machine, 1. — De principieele vraag bij de herziening van het militaire procesrecht wil men laten rusten, 2. — Belang om deze vraag daarentegen vooral in onzen tijd wel te beslissen, 3. -— Hoe in Duitschland in 1898 in deze is gehandeld, 4. — Aard en indeeling van het werk, 4. — De rechtspleging bij de zeemacht blijft buiten beschouwing, 6.

EERSTE AFDEELING.

§ 1. Inleiding 8

Invloed van legervorming en rechtswezen op het militaire recht, 8.— De omvang van het werk laat niet toe eene volledige geschiedenis van het militair procesrecht, 10.

§ 2. De Grieken 1*

De heroische periode blijft rusten, 11. — Legervorming in Athene en Sparta tusschen 776 en 302 v. Chr., 11. — Strafrechtspleging in die staatjes, 13. — Militaire rechtspleging, 13.

§ 3. De Romeinen

Indeeling der Romeinsche geschiedenis in 3 tijdvakken, 15. — Behandeling van het eerste en het laatste tijdvak, 16. Legervorming in de oude republiek, 16. — Dienstplicht, legeraanvoering, legerindeeling, 17. — Middaghoogte van het krijgswezen omstreeks den slag bij Pydna, 18. — Verval van het leger tijdens het principaat en de monarchie, 19- — Strafrechtspleging in den ouden tijd, 20.— Beperking van het tuchtrecht, uitbreiding van het eigenlijke strafrecht, 22. — Quaestiones perpetuae, 22. — Rechtspleging tijdens de monarchie, 23. — Militaire rechtspleging, 23. — Zij bestond niet tijdens do oude republiek, 24. — Daarentegen wel tijdens de monarchie, 25. — Organisatie van de militairrechterlijke macht, 26.— Competentie van den militairen rechter, 27.

§ 4. De Middeleeuwen 28

De ontwikkeling van het krijgswezen, 28. — Bij de Franken, 29. — Tijdens de kruistochten, 30. —Bij het einde der middeleeuwen, 31. —

Sluiten