Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

standigheden bij de Zeemacht en bij de Landmacht daardoor genivelleerd worden. Dat samenwerking van militairen mogelijk is, ook wanneer zij onder verschillende militaire wetgevingen staan, heeft Duitschland ons doen zien, waar in 1870 drie zeer uiteenloopende wetgevingen golden. Natuurlijk, dat dit niet wil zeggen, dat ik tegen rechtsgelijkheid ben. Ik bedoel alleen, dat samenwerking van Zee- en Landmacht geen voldoend argument is om aan de Landmacht eene betere rechtspleging te onthouden, wijl diezelfde rechtspleging misschien minder geschikt is voor de Zeemacht. Overigens laat ik de Zeemacht rusten.

Sluiten