Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

et une foule de petits Princes, tous Souverains indépendants, plus tyranniques a mesure qu'ils étaient moins puissants et plus rapprochés de leurs sujets, avait formé une fédération, sous la quelle le peuple gémissait. Dans les Pays-Bas, le pouvoir souverain, conservé plus longtemps, avait été contraint de céder a 1'autorité de la petite noblesse dans quelques provinces, des communes dans d'autres: une oligarchie fédérative avait produit d'autres institutions, dont les conséquences et la dégénération se font encore vivement sentir."

In Frankrijk ') had Karel VII de gendarmerie reeds in 1445 in vijftien compagnies d'ordonnance geformeerd en daarmee een staand leger in dienst genomen. Tot 1562 waren de compagnieën niet in regimenten ingedeeld, maar waren de kapiteins-commandanten deicompagnieën zelfstandig en verantwoordelijk voor hunne manschappen, die zij huurden. Hendrik II vormde uit deze compagniën regimenten, welke „vieilles bandes" werden genoemd. Hoe zoo'n regiment gevormd en gecommandeerd werd, zal ik met een enkel voorbeeld aangeven. Het Régiment de Richelieu werd in 1595 door den Maréchal de Balagni samengesteld uit de troepen, die van het garnizoen Cambrai waren overgebleven, toen deze plaats aan de Spanjaarden werd overgegeven. In 1G12 gaf hij dit regiment over aan zijn schoonzoon Charles de Ramisure, naar wien het tot 1G7(> weid genoemd, toen de familie de Rambure uitstierf. De inarquis de Feuquieres werd commandant tot 1G81), daarna diens broeder tot 1700, waarna de inarquis de Leuville tot 1721 het regiment kreeg. Toen kwam het in handen van den hertog de Richelieu 2). De commandant had zorg te dragen, dat zijn korps voltallig ter beschikking van den Koning bleef, overigens was het een erfstuk.

Er waren als vreemde troepen Zwitsers en Schotten. De Zwitsers waren of door levering der kantons of geworven door Zwitsersche kapiteins zonder medewerking der kantonnale regeering, in dienst genomen. Elke kapitein moest voor een overeengekomen som zijne compagnie leveren en onderhouden. Deze vreemdelingen-compag-

') Zie voor de bijzonderheden het Fransche leger betreffende het werk van den pater-jezuit G. Daniël, Histoire de la milice frangaise, in 1724 te Amsterdam in twee doelen verschenen.

■) Daniël, t. a. p. II blz. 270 vlg. uitvoerig over vele regimenten.

Sluiten