Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schliessenden Autoritat der Kommandogewalt. In der Anerkennung uur einer, in der Person des obersten Kriegsherrn gipfelnden und in Allem auf diesen zurückzuführenden Autoritat beruht das Geheininiss des militarischen Gehorsams und der militarischen Disziplin. Es wiederstreitet daher dem innersten Wesen des militarischen ((rganismus, dass neben der Kommandogewalt von Aussen lier eine andere, selbstandig fiir sich bestehende Gewalt im Gefüge des Heeres oder der Marine sich geltend mache. Jede solche sich einschiebende Nebengewalt würde den jetzt festgeschlossenen Gliederbau lockern, die Autoritat der Kommandogewalt schwfichen, die Disziplin gefahrden. Der aktive Soldat muss in dem Gefühle, dass er mit seiner ganzen Person dem Heere angehört, irre werden, wenn erin Angelegenheiten, die die militarische Disziplin betreffen, und dahin gehort das gesammte Strafgebiet, noch eine andere Gerichtsbarkeit als die militarische anzuerkennen hfitte" '). Bij deze alleen reeds beslissende beweegreden voegden zich nog andere. Zoo de moeielijkheid van eene juiste scheiding tusschen militaire en commune delicten, wanneer men dezen aan verschillende rechters wil opdragen, en eveneens de in dienst gevorderde snelle berechting. Ik verwijs voor de waardeering dezer motieven naar het aangehaalde uit het Exposé des motifs van de Fransche Regeering *).

De Duitsche Regeering ondernam een goed werk, toen zij eene eenvormige Militfirstrafgerichtsordnung voor het gelieele Rijk voorstelde, doch de wijze, waarop het tot stand gebracht is, verdient geen goedkeuring 3). Zij had meer moeten bedenken, wat de algevaardigde Begkh haar ook voorhield: „Nicht die Disziplin ist das erste Erlorderniss bei der Militfirstrafgesetzgebung, sondern die Rechtsprechung" ').

Terwijl in ons land de Fransche wetboeken na 1SI3 geldend bleven en alzoo eene eenvormige wetgeving verkregen werd, was men aangaande de militaire wetgeving zoo gelukkig niet. Wij hebben

') Materialien blz. 57—58.

') Blz. 05 hiervoor.

3) Aldus ook de Oostenrijksehe militaire jurist dr. E. F. Weibl in zijn kritische studie «Der neue Gesetsentwurf betreffend die Reform der franziisischen Militarstrafprocessordnung (1902) blz. '2 en 7.

4) Stenographische Berichte, blz. 4 li.

Sluiten