Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noodig oordeelt. De rechter van instructie is hier onbekend. Voor (le gevallen, dat gerechtelijke handelingen moeten geschieden, zooals plaatsopneming, bevel tot preventieve hechtenis enz., wendt hij zich tot den Amtsrichter, onzen kantonrechter. Evenwel beslist niet deze, maar de bevoegde rechter, of de vervolging tot een proces komt: „die Eröffnung des Hauptverfahrens kann nur durchgeric/ttttlichea Beschluss erfolgen, so dass in jedem Falie eine richterliche Vorprüfung der Anklage statt zu finden bat '). Doch behalve deze eindbeslissing bestaat er nog eene „gerichtliche Voruntersuchung' buiten den Staatsanwalt om, verplichtend in die zaken, welke tot de competentie van het Reichsgericht of van een Schwurgericht behooren, facultatief in zaken door de „Strafkammern der Landgerichte" te beslissen en niet bestaande in zaken, welke voor de Schöffengerichte dienen. Die „Eröffnung der Vcruntersuchnung" geschiedt op vordering der Staatsanwaltschaft door het betrekkelijke college; soms zelfstandig door dit college, wanneer het een nader onderzoek wenscht, alvorens te beslissen tot de „Eröffnung des Hauptverfahrens". Het onderzoek wordt gehouden door een „Untersuchungsrichter" -); bij de Landgerichte is dit gewoonlijk een Amtsrichter, bij het Reichsgericht een der leden, die door den president aangewezen wordt. De Staatsanwalt, hierin als partij gelijkstaande met Nebenklager, Angeschuldigte und Vertheidiger, mag enkele handelingen als plaatsopneming, verhoor van getuigen, die bij t Hauptverfahren niet aanwezig kunnen zijn: enz. bijwonen. Na het onderzoek (Voruntersuchung) dient de Staatsanwalt de stukken in bij het bevoegde rechterlijk college, ook wanneer hij van de vervolging wil afzien"). Wenscht hij „Eröffnung des Hauptverfahrens," dan moet hij eene akte van beschuldiging (Anklageschrift) indienen. 1 leeft geen Voruntersuchung plaatsgevonden, dan is hij vrij of hij al dan niet vervolgen wil. Rij vervolging is eene akte van beschuldiging noodig, bij het bevoegde college in te dienen '). Hij is altijd verplicht de beslissing der rechters uit te voeren, ook wanneer deze anders luidt dan zijn wellicht richtiger requisitoir.

') Hellweg, t. a. p. blz. 108.

§§ 182 vlg. dor Strafprozessordnung. Heilweg, t. a. p. blz. 202 vlg. ') Opmerking verdient, dat in Duitschland het legaliteitsbeginsel geldt. 4) Hjsij.weg, t. a. p. blz. 272.

Sluiten