Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zooveel betreft het inroepen van de hulp der „ Behörden und Beamten des Polizei- und Sicherheitsdienstes", die verplicht zijn hulp te verleenen. Hij mag den beschuldigde voorloopig aanhouden, en oefent als orgaan van den Gerichtsherr niet alleen eene zuivere „staatsanwaltschaftliche Thatigkeit" uit, maar mag ook gerechtelijke handelingen als getuigenverhoor onder eede, plaatsopneming, enz. verrichten. Hij moet de zaak zoo volledig mogelijk onderzoeken en zoowel de schuld als de onschuld van den beschuldigde nagaan. Daarmee komt het karakter van het Ermittelungsverfahren bijzonder uit. IndeBegründung ') wordt gezegd: „Der Entwurf legt übrigens für alle Saehen ein grosses Gewicht auf eine gründliche Vorbereitung der Hauptverhandlung durch möglichst sorgfaltige Durchführung des Ermittelungsverfahrens." En elders 2) „Das Ermittelungsverfahren ist selbstverstandlich abzuschliessen, sobald sich übersehen lasst, dass eine Strafverfolgung aus rechtlichen oder thatsachlichen Gründen (Verjahrung, Mangel des zur Strafverfolgung erforderlichen Antrags, u.s.w.) nicht eintreten kann. Andererseits soll das Ermittelungsverfahren auf die möglichst vollstandige Sammlung des Beweismaterials bedacht sein um die Hauptverhandlung in ausreichender Weise vorzubereiten."

Hoewel nu § 1G8 in navolging van § 188 eerste lid der Strafprozessordnung wil, dat het „Ermittelungsverfahren nicht weiter auszudehnen sei, als erforderlich ist, um eine Entscheidung darüber zu begründen, ob Anklage zu erheben oder die strafgerichtliche Verfolgung einzustellen sei", is de beteekenis eene andere dan in § 188. Daar is het voldoende, dat de Staatsanwalt weet, in welke richting hij het bewijs moet zoeken en leveren en staal de voorbereiding voor het hoofdonderzoek met den waarborg der rechten van den beschuldigde op eene lijn. Het zwaartepunt van het proces ligt in het hoofdonderzoek. „Das militarische Ermittelungsverfahren dagegen" — zegt Stenglein 3) zeer juist — „soll alle Beweise schon im voraus erheben, dieselben sollen in der Hauptverhandlung nur reproduziert werden" en niet minder juist, „es bleibt also das militarische Verfahren auf dem Wege vom schriftlichen Prozess zum mündlichen Anklageverfahren noch viel weiter bei jenem zurück, als es das

') Materialien, blz. 626.

Materialien, blz. 8G«. 3) Komnientar, blz. 11G.

Sluiten