Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bürgerliche Verfahren thut." Anders gezegd liet militaire Ermittelungsverfahren draagt een meer inquisitoriaal karakter en waarborgt de rechten van den beschuldigde minder goed dan het civiele Vorverfahren.

Wij hebben reeds gezien *), dat de beschuldigde zich ook niet mag laten bijstaan door een raadsman. Alleen in de gevallen, dat „Sicherung gefahrdeter Beweise" d. w. z. geanticipeerde handelingen van het hoofdonderzoek doel zijn, kan een verdediger reeds in het Ermittelungsverfahren optreden. De beschuldigde is geen partij in dit deel van het proces.

De bepalingen betreffende de preventieve hechtenis wijken in enkele punten niet onaanzienlijk af van die in het civiele strafproces. De onderscheiding tussclien Verhaftung en vorlaufige Festnalmie bestaat ook hier, doch terwijl volgens de Strafprozessordnung Verhaftung vrijheidsbeneming op bevel van den rechter is, wordt hier Verhaftung door den Gerichtsherr, vorlaufige Festnahme door andere autoriteiten bevolen. „Verschonung mit der Untersuchungshaft gegen Sicherheitsleistung" bestaat hier niet op grond van „militarischen Verhalt nissen, insbesondere dem Interesse der Disziplin" Van meer belang zijn de redenen, waarom of wanneer preventieve hechtenis mogelijk is. §170 der Militarstrafgerichtsordnung luidt: „Die Untersuchungshaft ist zulassig, wenn dringende Verdachtsgriïnde gegen den Beschuldigten vorhanden sind und entweder

1. ein Verbrechen den Gegenstand der Untersuchung bildet, oder

2. der Beschuldigte der Flucht verdachtig ist, oder

3. Die Aufrechterhaltung der militarischen Disziplin die Verhaftung erfordert, oder

4. Thatsachen vorliegen, aus denen zu sci liessen ist, dass der Beschuldigte Spuren der That vernichten, oder dass er Zeugen oder Mitschuldige zu einer falschen Aussage, oder Zeugen dazu verleiten werde, sich der Zeugnisspflicht zu entziehen, oder dass er seine Freiheit zur Begehung neuer strafbarer llandlungen misbrauchen werde. Diese Thatsachen sind aktenkundig zu machen" 3).

De sub 3 vermelde grond, alsmede de omstandigheid, „dass er

') Hiervoor blz. 191.

®) Begründung. Materialien, blz. 804. ") Zie § 112 Strafprocessordnung.

Sluiten