Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

seine Freiheit zur Begehung neuer strafbarer Handlungen misbrauchen werde," komen niet in de Strafprozessordnung voor, terwijl de sub 1 vermelde grond aldaar redenen oplevert om den beschuldigde zonder meer uit vrees voor vlucht gevangen te houden.

Wanneer de sub 3 vermelde grond aanwezig is, valt moeilijk te zeggen. Overtredingen tegen de discipline zijn op zich zelf strafbaar, doch vrees voor het plegen van deze overtredingen kan toch geen reden zijn, om iemand, die strafbare feiten heeft gepleegd, preventief in hechtenis te nemen. Evenzoo min kan men aannemen, dat het de bedoeling is den beschuldigde van een strafbaar feit, dat mede de krijgstucht raakt, hierom preventief gevangen te nemen, wijl daardoor de Verhaftung eene straf en niet een zekerheidsmaatregel zou zijn. De omstandigheid, „dass er seine Freiheit zur Begehung neuer strafbarer Handlungen misbrauchen werde", is eveneens moeilijk aan te geven. In de Begründung 2) wordt gezegd: „Es sprechen hierfür wesentlich militarische Bücksichten. Ist beispielsweise der Hang zum Umhertreiben bei einem Soldaten vorhanden, so wird er geneigt sein, die Freiheit immer von neuem zu unerlaubter Entfernung zu misbrauchen, ohne dass er gerade flüchtig würde, oder dass sonst die militarische Disziplin gefahrdet ware". Dat het voorbeeld niet erg gelukkig is, blijkt hieruit, dat iemand wegens ongeoorloofde verwijdering terechtstaande, óf uit vrees voor vlucht gevangengenomen öf bij herhaling van het strafbare feit als recidivist moet gestraft worden. Eene dergelijke vrees voor herhaling zou bovendien tot altijd durende preventieve hechtenis leiden. Maar vrees voor herhaling is evenmin in 't algemeen een deugdelijke grond2). „Es kann vorkommen, dass jemand in der Trunkenheit oder sonstiger Aufregung Exzesse begeht, deren Fortsetzung zu besorgen ist, die durch Verhaftung am leichtesten und sichersten verhütet wird. Dies rechtfertigt aber nur vorlaufige Festnahme, so lange die Aufregung dauert. Auch allgemeine Geneigt-

') Materialien blz. 87a.

2) Prof. Simons, Beknopts Handleiding, en blz. 97. «In do praktijk komt. naast de vrees voor vlucht het meest als grond voor de preventieve hechtenis in aanmerking de zoogenaamde vrees voor herhaling van misdrijf, eene ongetwijfeld zonderlinge reden, wanneer men bedenkt, dat op het oogenblik, waarop zij de aanhouding moet rechtvaardigen, nog volstrekt niet vaststaat, dat de verdachte een misdrijf heeft gepleegd.»

Sluiten