Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omdat de militaire justitie een der middelen is, waardoor de organisatie bijeengehouden en met die organisatie geageerd kan worden, laat hij rusten. Daarentegen houdt geen van beide gronden, door hem genoemd, steek. Eerstgenoemde niet, omdat de scheiding tusschen Verwaltungs- und Kommandobehörde niet zoo streng kan doorgevoerd worden en het Kriegsministerium niet alle Kommandogewalt mist. Laatstgenoemde niet, omdat de Bestatigungsorder alleen bestaat te velde en aan boord, wanneer de rechtsmiddelen van hooger beroep en revisie niet meer bestaan. Het flat executio van dengene, wien dit recht is opgedragen door den Keizer, geldt dus alleen in buitengewone omstandigheden. Doch bovendien kan dit recht juist zeer goed aan een Kommandobehörde opgedragen worden, hetgeen in de praktijk ook wel altijd zal geschieden ').

Reiim komt nu tot de stelling: „die Militargerichtsbarkeit ist nicht Ausfluss, Bestandteil, aber Zubehör der militarischen Kommandogewalt; sie ist an die Kommandoïx\hr\m% angelehnte Militarvericaltung" 2) en wel, omdat „in der That nur Kommandostellen als Gerichtsherren anerkannt sind". En daaruit volgt „dem Prinzipe gemass muss der Gerichtsherr entweder selbst die Gerichtsbarkeit ausüben oder — eine Abschwachimg des Prinzips — wenigstens die zur Ausübung derselben berufenen Organe bestellen" 3). Voor een juist bewijs dezer stelling moet hij nu aantoonen, dat „der Gerichtsherr theils selbst Gerichtsbarkeit Abt, theils die Gerichtsorgane bestellt," doch ook, dat hij invloed op de door hem samengestelde rechtscolleges heeft. „Wenn die Militarstrafrechtspflege ein Annex der Kommandogewalt ist, so liegt nahe, dass sie von ihr auch in der sachlichen Entscheidung abhangig ist." Immers „dieAnfügung der Gerichtsgewalt an die Kommandogewalt hat auch den Zweck, die Einheitlichkeit der militarischen Befehlsbefugnis im Interesse des Schutzes der militarischen Autoritat gegen Abschwachung zu erhalten. Militarische Autoritat ist Voraussetzung aller militarischen Disziplin. Diese wird am besten erhalten, wenn nur ein Wille herrscht. Komniandogewalt muss sein. Oline Kommandogewalt kein Heer. Die Kommandogewalt muss also den einen erforderlichen

') Zie §§ 419—435 der Militiirstrafgerichtsordnung en Stenglein, t. a. p. blz. 332 vlg.

8) T. a. p. blz. 421.

s) T. a. p. blz. 422. Ik cursiveer hier.

Sluiten