Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten volle beamen: „De militaire delicten zijn als het ware slechts overtredingen van de krijgstucht, die wegens hare meerdere graviteit niet aan de summiere rechtspraak van den bevelhebber zijn overgelaten." Alleen zou ik eraan willen toevoegen: „en wegens de drukke bezigheden van den bevelhebber ook door hem niet kunnen worden onderzocht." Deze feiten nu vorderen te velde eene zeer snelle berechting, zóó, dat de gewone procesvormen voor de militaire rechtbanken niet kunnen opgevolgd worden of reeds het effect wegnemen 1). Doch andere feiten kunnen zonder nadeel door den gewonen rechter en op de gewone wijze berecht worden. „Die Justiz unbehindert zu handhaben", betoogt Miricka 2), „daran ist im Kriege gar nicht zu denken. Dort, wo alle physischen und geistigen Krafte des einzelnen und vereinigt des Ganzen nur einem Zwecke, dem günstigen Kriegserfolge zustreben, wo die wertvollsten Güter des Individuums, sein Leben und Gut — da die höchsten Güter des Ganzen, die Integritat, ja, die Existenz des Staates am Spiele stehen — fast wertlos werden, kann selbstverstandlich in jeder Beziehung nur dasjenige Berücksichtigung finden, was mit dem Kriegszwecke irgendwie zusammenhangt: was ihn fördert, wild gefördert, was sich ihm entgegenstellt, wird zertreten; alles andere bleibt unbeachtet.

„Damit ist auch der Kriegsjustiz die Grenze gezogen. Unter Ausschluss aller geringfügigen Sachen werden nur c/robe Verletzungen der militarischen Dienstpflicht, daher schwere Militardelikte und nebstdem nur noch solche gröbliche gemeine Verbrechen, welche den Kriegszweck beeintnïchtigen könnten, eine sofortige Ahndung finden; alles anderê ist der Friedenszeit zu überlassen."

In werkelijkheid zal dit bij de snel te verloopen Europeesche oorlogen der toekomst3) ook het geval zijn. Er bestaan nu reeds

') Zie hiervoor blz. 317.

J) T. a. p. blz. 76—77.

s) Ook de laatste Europeesche oorlogen duurden slechts enkele weken. In 1859 duurde de Fransch-Oostenrijksche oorlog 9 weken; in 1864 de eigenlijke Deensch-Duitsche oorlog 10 weken; in 1866 de Pruisisch-Oostenrijksche oorlog 6 weken, tot na Köningratz slechts 3 weken; in 1870 de Fransch-Duitsche oorlog tot Sedan 6 weken; in 1877 de Russisch-Turksche oorlog 9 maanden; in 1897 de Turksch-Grieksche oorlog 6 weken tot aan den wapenstilstand, en 3 weken tot op het oogenblik, dat Griekenland te kennen gaf vrede te willen sluiten.

Sluiten