is toegevoegd aan uw favorieten.

Militaire rechtspleging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

willen toekennen. Het ging om het bewijs, dat het militaire proces nimmer aan de eischen, welke aan het moderne strafproces mogen en moeten gesteld worden, kan voldoen. Juist omdat ik overtuigd ben, dat het tot afschaffing van den militairen rechter moet komen en dat eene herziening van het militaire proces daaraan op de zooeven door mij aangegeven gronden bevorderlijk is, heb ik tegelijk een pleidooi voor de afschaffing van de militaire jurisdictie kunnen houden en kunnen aandringen op verbetering van het militaire proces. Hoe beter dit proces geregeld wordt, des te eerder verdwijnt de militaire rechter!