Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XV.

Een kleine Staat vindt in een volksleger den grootsten waarborg voor zijne onafhankelijkheid.

XVI.

Ten onrechte ontkent Ahrens (Naturrecht I, G<lc Aufl. blz. 310) „dass dei- Zwang kein wesentliches Merkmal des Rechts sein kann".

XVII.

De exploitatie van spoorwegen behoort door don Staat te geschieden.

XVIII.

Bij eene herziening van ons erfrecht is het wenschelijk, dat de Staat in alle nalatenschappen als erfgenaam wordt toegelaten (staatserfrecht).

Sluiten